ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส รถตู้

เลือกประเภทประกันภัย

เลือกบริษัทประกันภัย

เลือกรายการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ: เรียงแบบบรรทัด เรียงแบบบล็อก
รายละเอียด ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว ราคาปกติ * ราคาพิเศษ
ชีวิต ทรัพย์สิน
อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,990.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,990.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,090.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,170.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,270.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000

แอลเอ็มจี-Super Save 2 Eco ทุน 100,000

แอลเอ็มจี-Super Save 2 Eco ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,320.00 บาท

 

แอลเอ็มจี-Super Save 2 Eco ทุน 100,000 แอลเอ็มจี-Super Save 2 Eco ทุน 100,000 100,000 2,000 500,000 1,000,000 200,000 6,900.00 6,320.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ แอลเอ็มจี-Super Save 2 Eco ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,350.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,350.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,350.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,450.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000

เอ็ม เอส ไอ จี-Safe 1 (ภัยน้ำท่วม)-ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท ทุน 100,000

เอ็ม เอส ไอ จี-Safe 1 (ภัยน้ำท่วม)-ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,450.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ เอ็ม เอส ไอ จี-Safe 1 (ภัยน้ำท่วม)-ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,450.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,530.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,630.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,630.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 50,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,630.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (น้ำท่วม / รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 50,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,630.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (รถยุโรป)-ต่างจังหวัด ทุน 100,000

คุ้มภัย (รถเอเซีย)-Bonus S1 ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มภัย (รถเอเซีย)-Bonus S1 ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,650.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัย (รถเอเซีย)-Bonus S1 ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี (ยกเว้นรถยุโรป)-กรุงเทพมหานคร ทุน 100,000

หน้า:

หมายเหตุ: ราคาปกติ* เป็นค่าประกันภัยปกติจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ (พร้อมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังที่ปรากฎบนกรมหน้าเอกสารธรรม์ในแต่ละฉบับ
                        ราคาพิเศษ เป็นค่าประกันภัยพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกรมธรรม์จากทูเดย์อินชัวร์เท่านั้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215