ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 รถเก๋ง

เลือกประเภทประกันภัย

เลือก ยี่ห้อ-รุ่น

เลือกบริษัทประกันภัย

เลือกรายการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ: เรียงแบบบรรทัด เรียงแบบบล็อก
รายละเอียด ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว ราคาปกติ * ราคาพิเศษ
ชีวิต ทรัพย์สิน
สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 590,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 590,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 590,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 590,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,670.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 590,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 430,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 430,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 430,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 430,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,670.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 430,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 590,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 590,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 590,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 590,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,670.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 590,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 490,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 490,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 490,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 490,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,670.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 490,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 640,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 640,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 640,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 640,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,790.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 640,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 480,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 480,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 480,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 480,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,790.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 480,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 420,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 420,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 420,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 420,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,790.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 420,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 530,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 530,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 530,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 530,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,790.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 4 ปี ทุน 530,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 600,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 600,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 600,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,950.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 600,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 590,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 590,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 590,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 590,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,950.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 590,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 480,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 480,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 480,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 480,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,950.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 480,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 600,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 600,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 600,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,950.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 3 ปี ทุน 600,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 680,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 680,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 680,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 680,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,180.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA CITY (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 680,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 670,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 670,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 670,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 670,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,180.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - TOYOTA VIOS (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 670,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 540,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 540,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 540,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 540,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,180.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - SUZUKI SWIFT (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 540,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 690,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 690,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 690,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 690,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,180.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - HONDA JAZZ (Single Rate - C26) อายุรถ 2 ปี ทุน 690,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - MAZDA CX3 (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 720,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - MAZDA CX3 (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 720,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 720,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 720,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,400.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - MAZDA CX3 (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 720,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - NISSAN X_TRAIL (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 900,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - NISSAN X_TRAIL (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 900,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 900,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 900,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,400.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - NISSAN X_TRAIL (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 900,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - ISUZU MuX (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 850,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - ISUZU MuX (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 850,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 850,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 850,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,400.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - ISUZU MuX (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 850,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - ISUZU DMAX (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 750,000

สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - ISUZU DMAX (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 750,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 750,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 750,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,400.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (คุ้มครอง 3 เดือน) - ISUZU DMAX (Single Rate - C26) อายุรถ 5 ปี ทุน 750,000

หน้า:

หมายเหตุ: ราคาปกติ* เป็นค่าประกันภัยปกติจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ (พร้อมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังที่ปรากฎบนกรมหน้าเอกสารธรรม์ในแต่ละฉบับ
                        ราคาพิเศษ เป็นค่าประกันภัยพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกรมธรรม์จากทูเดย์อินชัวร์เท่านั้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215