ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส รถตู้ อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 3+ ทุน 50,000 (36748)

รายละเอียดของประกันภัยนี้เป็นข้อมูลย้อนหลัง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันรายละเอียดก่อนการสั่งซื้อ

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันภัย

- คุ้มครองทรัพย์สินและรถของคู่กรณีสูงสุด 1,000,000 บาท(ต่อครั้ง)
- มีเงินชดเชยคู่กรณีสูงสุด 1,000,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท(ต่อครั้ง)
- คุ้มครองตัวรถของท่านจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท(ต่อครั้ง)
- คุ้มครองบุคคลภายในรถไม่เกิน 12 คน มีเงินชดเชย 50,000 บาท/คน และค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน

ข้อกำหนดของบริษัทประกันภัย

- รับประกันภัยรถตู้ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
- รับประกันซ่อมอู่มาตรฐานในเครือ
- รับประกันภัยรถยนต์ไม่จำกัดอายุ
- รับประกันภัยเฉพาะ HYUNDAI H-1, TOYOTA VENTURY, KIA CARNIVAL, KIA PREGIO, SUZUKI APV เท่านั้น
- ยกเว้นการรับประกันภัย รถยนต์กลุ่ม 1, รถยนต์สปอร์ต, รถยนต์นำเข้าเฉพาะคัน
- รับประกันภัยรถยนต์ที่ติดตั้งตู้เย็น โดยไม่คุ้มครองเครื่องและอุปกรณ์ทำความเย็น
- ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
- คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานหรือศูนย์จำหน่าย ชิ้นละ 3,000 บาท และรวมกันไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง
- อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ตั้งแต่วันที่ 15/04/2559

อัตราเบี้ยประกันภัย

ราคาปกติ 5,500.00 บาท (รวม ค่าธรรมเนียม 21.00 บาท และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 359.81 บาท แล้ว)

ราคาพิเศษ เพียง 4,990.00 บาท

สั่งซื้อทางโทรสาร/อีเมล ดาวน์โหลด/พิมพ์แบบฟอร์มสั่งซื้อ
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยรายการนี้ สอบถามเจ้าหน้าที่
 
 • รายละเอียดของความคุ้มครอง
 • สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ
 • วิธีแจ้งทำประกันภัย
 • รายชื่อศูนย์-อู่ซ่อม สาขา ฯลฯ

รายละเอียดของความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
 เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.
1,000,000  บาท / คน
  10,000,000  บาท / ครั้ง
 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000  บาท / ครั้ง
 
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้
 ความเสียหายต่อรถยนต์ (*) 50,000  บาท
 รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ -  บาท
 ความเสียหายส่วนแรก 2,000  บาท
 
(*) สำหรับประกันภัย 2+ 3+ จะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งฯเท่านั้น
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000 x 12  บาท / คน
 ค่ารักษาพยาบาล 50,000 x 12  บาท / คน
 วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000  บาท / ครั้ง
     

สิทธิพิเศษสำหรับส่วนลด

ลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการทำประกันภัยผ่านทางทูเดย์อินชัวร์ จะสามารถขอรับสิทธิพิเศษในการรับส่วนลด ดังต่อไปนี้

 • โอนย้ายส่วนลดประวัติดีได้ เริ่มต้นตั้งแต่ 20%-50%
 • สามารถขอส่วนลดจากการระบุผู้ขับขี่ สูงสุด 20%
 • กรณีทำประกันภัยรถยนต์ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป จะได้รับส่วนลดประกันภัยกลุ่มเพิ่มเติม 10%
 • ส่วนลดแรกเข้าสำหรับลูกค้าใหม่ ขั้นต่ำ 10%
 • ส่วนลดค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย 8-10%

การแจ้งขอทำประกันภัย

เพื่อให้การแจ้งทำประกันภัยรถยนต์ผ่านทางทูเดย์อินชัวร์ดำเนินการอนุมัติสัญญาได้รวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

สั่งซื้อทางแฟกซ์

สั่งซื้อทางโทรสาร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบมายังโทรสารหมายเลข (02) 952-7133

สั่งซื้อทางโทรศัพท์

สั่งซื้อทางโทรศัพท์
ท่านสามารถสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ท่านสนใจได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของเรา ที่เบอร์โทรศัพท์ (086) 431-9603, (086) 431-9606

สั่งซื้อทางเว็บไซต์หรืออีเมล

สั่งซื้อทางเว็บไซต์หรืออีเมล
ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ ส่งมาที่ sales@todayinsure.com หรือเลือกทำรายการจากหน้าเว็บไซต์ ระบบจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการทันที

การชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

การชำระค่าเบี้ยประกันภัยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • โอนชำระเงินผ่านสาขาของธนาคาร หรือทางตู้ เอ.ที.เอ็ม. โดยเลือกโอนชำระตรงกับบริษัทประกันภัย(ดูรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ออกให้โดยสถาบันการเงินภายในประเทศ (ประเภท วีซ่า หรือมาสเตอร์)
 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวดด้วยเงินสด หรือเลือกผ่อนชำระร่วมกับบัตรเครดิตนานสูงสุด 6 เดือน

เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

ท่านสามารถแจ้งทำประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อให้คุ้มครองรถยนต์ของท่านได้ทันที สามารถดำเนินอนุมัติสัญญาได้ภายใน 30 นาที โดยท่านต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการทำสัญญา ดังนี้

 • สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนากรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีชื่อไม่ตรงกับในรายการจดทะเบียน)
 • สำเนาใบขับขี่ (ของผู้ขับขี่ที่ต้องการระบุในการแจ้งทำประกัน)
 • สำเนาเอกสารซื้อขายรถ (กรณีรถจดทะเบียนใหม่ หรือรถเปลี่ยนมือ)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 657-2555
โทรสาร (02) 657-2500
เว็บไซต์ https://www.azay.co.th/th/
สำนักงาน / สาขา รายชื่อสาขาทั่วประเทศ
รายชื่ออู่ซ่อม https://gi.azay.co.th/claim/information/info-garage/
ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์ และผลประกอบการของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215