ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ประกันภัยโควิด วุ่น คปภ.เร่งแก้ไขปัญหาเคลม

คปภ.หารือภาคประกันภัย ปัญหา ประกันโควิด-19 “เจอ จ่าย จบ” จ่ายเคลมล่าช้า ออกมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

คปภ.ได้หารือกับภาคธุรกิจประกันภัย จากปัญหาการร้องเรียนกรมธรรม์ ประกันโควิด-19 “เจอ จ่าย จบ” จ่ายค่าสินไหมล่าช้า เนื่องมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมมีจำนวนมาก จนเกิดปัญหากับระบบเคลมของบริษัทประกันภัย พร้อมกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที และเป็นแนวทางเร่งด่วน

มาตรการเข้าตรวจสอบบริษัท

คปภ.จัดทีมเฉพาะกิจ เข้าตรวจสอบบริษัทประกันภัย 4 แห่งที่เกิดเรื่องร้องเรียน การจ่ายผลประโยชน์ล่าช้า โดยกำชับให้ปรับปรุงวิธีสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปัญหารที่เกิดขึ้น เพื่อให้จ่ายผลประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

มาตรการทางกฎหมาย

คปภ.ออกคำสั่งให้บริษัทประกันภัย แก้ไขคู่มือ ระบบงาน กระบวนการพิจารณา การจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยให้จัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้เสร็จภายใน 3 วัน ถ้าตรวจพบเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องแจ้งผู้เอาประกันภัยในวันเดียวกัน และให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วัน ซึ่งถ้ามีปัญหาการตีความหรือโต้แย้ง หาข้อยุติไม่ได้ ให้เสนอความเห็นต่อ คปภ. ภายใน 7 วัน

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการบริหารเรื่องร้องเรียน

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่มาส่งยัง คปภ. ทางสำนักงานฯ จะดำเนินการแยกเรื่องออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ทำให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมได้โดยเร็ว

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง และเพิ่มขึ้นต่อวันเป็นจำนวนมาก ทาง คปภ.หวังว่ามาตรการเร่งด่วนเฉพาะกิจ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิผลเครดิต: oic.or.th

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์