ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ.เล็งรื้อเงื่อนไข บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

คปภ. เล็งปรับปรุงเงื่อนไขการบอกเลิก กรมธรรม์ประกันภัย ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่พึ่งประชาชนและสังคม

ทาง คปภ. เตรียมหารือกับสมาคมฯ ปรับปรุงเงื่อนไขการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จากกรณีที่บริษัทประกันภัยดำเนินการบอกยกเลิก กรมธรรม์การติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบเจอ จ่าย จบ

จนกระทั่ง คปภ.ออกคำสั่งนายทะเบียน ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ภัยโดยบริษัท ห้ามบริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์โควิด ยกเว้นกระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน (ผู้เอาประกันภัย) ตามด้วยการปรับปรุงเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมให้เหมาะสมกับสถานการณ์

“การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่” ให้สิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ พร้อมคืนเบี้ยให้กับผู้เอาประกันภัย เท่ากับผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่

โดยในขณะนี้ทาง คปภ. และ บริษัทประกันภัยต่าง ๆ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และร่วมกันหามาตรการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่พึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม รักษาความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติ

เครดิต: สยามอินชัวร์ นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์