ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คนใกล้ชิด “เสียชีวิต” จะรู้ไหมว่าทำ ประกัน กับที่ไหนบ้าง

เมื่อมี ผู้เสียชีวิต และมี ประกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องตรวจสอบ และ ทำเรื่องเคลมประกัน ให้ครบถ้วนตามสิทธิ์

เมื่อเกิดเหตุมีการเสียชีวิต สิ่งที่ ‘คนใกล้ชิด’ ต้องทำ คือ จัดการพิธีกรรมต่าง ๆ ให้กับท่านเหล่านั้นด้วยความรักและอาลัย และต่อมาหลังจากนั้น ก็จะเป็นจัดการทรัพย์สิน และ “ประกัน” ของ ผู้ที่เสียชีวิต ให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรวมถึง ‘ผู้ที่หายสาบสูญ’ ด้วย

แล้วมี ทรัพย์สิน และ ประกัน อะไรบ้าง ... ?

สำหรับทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้ง “ประกัน” เราน่าพอจะทราบได้ ถ้ามีการบอกกล่าวกับ คนที่ใกล้ชิด ให้รับรู้ ก็สามารถที่จะพอจัดการได้เรียบร้อยครบถ้วน อย่างเช่น ทรัพย์สิน มรดก หรืออย่างอื่น หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มองเห็นกันอยู๋ รวมถึงการค้นหา ก็พอที่จะพบเจอกันอยู่

ในส่วนของ “ประกัน” เราต้องหา บัตรประจำตัวผู้เอาประกันและกรมธรรม์ ให้พบ นำไปยื่นเรื่องต่อบริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากการทำ ประกัน ให้แก่ “ผู้รับผลประโยชน์” ไม่เช่นนั้นก็อาจจะเสียสิทธิ์ เนื่องจากทาง บริษัทประกัน ไม่ได้รับแจ้งการเสียชีวิตของผู้ทำประกัน

ผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับ ‘เงินเคลมประกัน’ ตอนไหน ?

เรื่องของ ‘เงินเคลมประกัน’ จะเป็นเรื่องที่ บริษัทประกัน จะเป็นผู้ดำเนินการให้กับที่ “ผู้รับผลประโยชน์” ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ว่าอยากจะมอบให้กับใคร

ในกรณีคนใกล้ตัว หายสาบสูญ หรือเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่พบศพ ขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการแจ้งความสูญหายก่อน และรอจนกว่าจะพบศพ แต่หากนานเกินกว่า 3 ปียังไม่พบ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำเรื่อง ขอเคลมประกัน กับบริษัทประกันได้

เริ่มดำเนินการทำเรื่อง ‘เคลมประกัน’ เมื่อไหร่ ?

• เมื่อ บริษัทประกันภัย ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาล หรือ สถานีตำรวจ ว่ามีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบกรมธรรม์ และติดต่อผู้รับผลประโยชน์ที่ถูกระบุชื่อ
• ญาติ ผู้เสียชีวิตที่ทำประกัน นำบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และกรมธรรม์ ติดต่อบริษัทประกัน เพื่อทำเรื่องขอเคลมประกัน
กรณีสูญหาย หรือไม่พบศพ ญาติ ดำเนิการแจ้งความสูญหาย และรอจนพบศพ แต่เมื่อผ่านไป 3 ปียังไม่พบ สามารถทำเรื่องเคลมประกันได้
• สำหรับ ญาติ ไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันไว้หรือไม่ สามารถขอให้ตรวจสอบการทำ ประกัน ได้ที่ “สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” ทุกสาขา

เอกสารที่ใช้ในการทำเรื่อง “เคลมประกัน” ประกอบด้วย
1. ใบมรณบัตรต้นฉบับ
2. ทะเบียนต้นฉบับของผู้เอาประกันภัย ที่มีการประทับตรา “ตาย” เรียบร้อยแล้ว
3. บัตรประชาชนต้นฉบับของผู้เอาประกันภัย
4. ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้รับประโยชน์
5. บัตรประชาชนต้นฉบับของผู้รับประโยชน์
6. กรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สำเนาบันทึกประจำวันที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีที่เสียชีวิตจากสาเหตุอื่น)
8. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

จะมีวิธีการ ‘ตรวจสอบ’ ว่ามี ประกัน ได้อย่างไร ?

เมื่อ คนใกล้ชิด ไม่แน่ใจว่า ผู้ที่เสียชีวิต มีหรือไม่มี ประกัน ซึ่ง ผู้ที่ใกล้ชิด สามารถตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ ตามที่ ผู้เสียชีวิต ตั้งใจไว้ (เพื่อมอบให้ใครสักคน)

โดยที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถยื่นคำร้อง ขอให้ตรวจสอบการทำประกันได้ที่ สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารประกอบคำร้อง ได้แก่ ใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว คปภ.จะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ และจะแจ้งกลับว่า ผู้ที่เสียชีวิต ได้ทำประกันภัยไว้หรือไม่ และถ้ามี ประกัน จริง เป็นประกันของบริษัทใด พร้อมกับแจ้งเลขที่กรมธรรม์ให้กับผู้ร้อง หลังจากนั้น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดำเนินยื่นเรื่องกับบริษัทประกันต่อไป

เครดิต: www.bangkokbiznews.com

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์