ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

‘โควิด’ ขวิด ประกันภัยรถยนต์ เดินทาง อ่วม

โควิด-19 กระทบเศรษฐกิจอย่างหนัก รวมถึงธุรกิจประกันภัย เดินทาง ประกันภัยรถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล คาดลดลง 1%-15%

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กินระยะเวลานานหลายเดือน ในประเทศไทยแม้จะเริ่มคลี่คลาย แต่คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจ ประกันภัย

รุนแรง ยืดเยื้อ กระทบ ประกันภัย คาดหดตัว 1-15 %

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย ถึงผลกระทบของ COVID-19 มีความเห็นว่า จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงรุนแรง (Impact Scale) 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ประกันภัยการเดินทาง (TA) 2.ประกันภัยรถยนต์ (MOTOR) 3.ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) 4.ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) และ 5.ประกันภัยทรัพย์สิน IAR และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก BI for IAR ในขณะที่ประกันภัยตัวเรือ บ้านอยู่อาศัย และประกันอัคคีภัย คาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะปรับตัวลดลง 1% ถึง 15% ในปีนี้

ประเมินกำไรติดลบ 6-20 % ต้องเร่ง ปรับเปลี่ยน พัฒนา

ในส่วนของผลกำไรจากการรับ ประกันภัย ส่วนใหญ่คาดว่าการระบาดของ COVID-19 จะมีผลทำให้กำไรจากการรับ ประกันภัย ของตนเองลดลง ตั้งแต่ 6% ถึง 20% ในปีนี้ รวมถึงผลกำไรจากการลงของบริษัทจะลดลงตามไปด้วย

จากผลสำรวจได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยประเด็นที่ควรเร่งปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา ภายในปีนี้ 5 อันดับ ได้แก่ 1.ปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดรับกับเรื่อง Digital Transformation 2.ควรทบทวนค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น 3.เพิ่มทักษะและความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 4.เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายที่เป็นดิจิทัล เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็ว และ 5.นำเทคโนโลยีมาใช้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้าน (WFH) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วินาศภัยถดถอยแน่ ไตรมาศสาม สำรวจอีกครั้ง

ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบได้ชัดเจนว่า แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจจะไปทางไหน เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ในประวัติศาสตร์ แต่ก็เป็นการยืนยันสถานการณ์ที่ไม่ดีสำหรับธุรกิจประกันภัยในปีนี้ ว่าถดถอยอย่างแน่นอน โดยสมาคมฯ จะดำเนินการสำรวจในช่วงไตรมาส 3 อีกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่แท้จริงและชัดเจนยิ่งขึ้น

เครดิต: สยามอินชัวร์ นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์