ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

จี้ ประกันภัย คลอดด่วน กรมธรรม์เซฟ ‘โคโรนา’

คปภ. ถกด่วน ประกันภัย ออกกรมธรรม์เฉพาะรับมือไวรัส 'โคโรนา' โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือประชาชน คุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติ

คปภ. ถกภาคธุรกิจ ประกันภัย มอบภารกิจด่วน ให้ออกกรมธรรม์ ประกันภัย เฉพาะรับมือการติดเชื้อไวรัส 'โคโรนา' โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที พร้อมประสาน ททท. พัฒนา กรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านการ ประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) เพื่อใช้ศักยภาพด้าน ประกันภัย ในการช่วยเหลือ โดยได้ข้อสรุปร่วมกันใน 4 ประเด็น คือ

ประการแรก เห็นชอบหลักการในการสนับสนุนการจัดทำ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากไวรัส โคโรนา โดยเฉพาะ เพื่อกระตุ้นการใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นแก่ประชาชน

ซึ่งขณะนี้มี บริษัทประกันภัย หลายราย กำหนดให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยจากไวรัส โคโรนา ซึ่งเลขาธิการ คปภ.ได้มอบนโยบายให้ถือเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่จะอนุมัติ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ในลักษณะดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ประการที่ 2 สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย จากผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงประสานงานร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอให้มีการพัฒนา กรมธรรม์ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองชาวต่างชาติ ซึ่งเกิดการเจ็บป่วยจากไวรัส โคโรนา ขณะเดินทางท่องเที่ยวในไทยจนทำให้ต้องเข้ารับ การรักษา หรือเสียชีวิต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ประการที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของ ธุรกิจประกันภัย และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ ประกันภัย โดยให้ ภาคธุรกิจประกันภัย ดำเนินการจัดการ stress test เพื่อทดสอบปัจจัยมหภาค การเคลมจากการเสียชีวิต และการเจ็บป่วยของลูกค้า บริษัทประกันชีวิต และ บริษัทประกันวินาศภัย

ประการสุดท้าย สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ให้มั่นใจว่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ธุรกิจประกันภัย มีความสามารถในการรับผิดชอบ ชดใช้สินไหมทดแทน ได้ตามสัญญาประกันภัยอย่างแน่นอน

เครดิต: สยามธุรกิจ

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์