ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

อุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ เพิ่ม ขาดทักษะประเมินความเสี่ยง

อุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มาจาก รถจักรยานยนต์ มักเกิดโดยการ ล้มเอง การชนกับ รถยนต์ หรือวัตถุกีดขวาง ส่วนใหญ่จะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

จากการวิจัยเชิงลึกวิเคราะห์และสืบสวน อุบัติเหตุ พบว่า ผู้ขับขี่ไทยขาดการคาดการณ์ความเสี่ยง และส่วนใหญ่มาจาก รถจักรยานยนต์ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพราะเป็นที่ทราบ รถจักรยานยนต์ มีการทำ ประกันภัยรถยนต์ ค่อนข้างน้อย รวมถึง ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ. ด้วย ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะตกอยู่กับเจ้าของรถและผู้ที่เกี่ยวข้องในมูลค่าที่สูง

ในส่วนของประเทศไทย การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจาก รถจักรยานยนต์ (ข้อมูลจากงานสัมมนา จัดโดย สสส.) โดยงานวิจัยและสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก พบว่า ลักษณะการเกิดเหตุมักเกิดโดยการ ล้มเอง และการชนกับ รถยนต์ หรือวัตถุกีดขวาง ส่วนใหญ่จะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะการชนกับ รถยนต์ และ รถบรรทุก ในลักษณะการตัดหน้า และการชนท้าย ซึ่งรถกลุ่มนี้ที่มักจอดบนไหล่ทาง

สาเหตุสำคัญของอุบัติเหต คือ "ผู้ขับขี่ไทยขาดทักษะการคาดการณ์ความเสี่ยง ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด" รวมถึง "ขาดทักษะการควบคุมรถ" เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพบว่า 50% ไม่มีการหลีกเลี่ยงการชน หรือเวลาหลีกเลี่ยงการชนไม่เพียงพอ

ทักษะในการขับขี่ คือ การใช้เบรกช่วยลดอุบัติเหตุและความรุนแรงลง ซึ่งผู้ขับขี่บนท้องถนนในบ้านเรากว่า 40% ไม่มีใบขับขี่ จำนวนไม่น้อยไม่มีการฝึกอบรมทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่เริ่มจากการฝึกด้วยตนเอง ครอบครัว หรือเพื่อนฝึกให้ ฉะนั้นประเทศไทยจึงควรเร่งผลักดัน เพิ่มพูนความรู้และทักษะการขับขี่ โดยเฉพาะการรับรู้ความเสี่ยง การคาดการณ์อุบัติเหตุล่วงหน้า และการตัดสินใจควบคุมรถอย่างมีประสิทธิภาพ

เครดิต: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์