ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ประกันภัย ผวากฏข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกันภัย ต้องการข้อมูลไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต้องป้องกันการฉ้อฉล แต่ถ้ามีคดีแล้วแชร์ข้อมูลไม่เป็นไร

ผลพวงจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่การผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ กำหนดให้การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถถอนความยินยอมในภายหลังได้ รวมถึงเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลาย เมื่อการเก็บ ใช้ เปิดเผยทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อถอนความยินยอม

สำหรับข้อดีในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจะได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากประชาชนถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างเยอะ แต่กฎหมายดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบอย่างแน่นอนต่อธุรกิจต่างๆ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค รวมถึงธุรกิจ ประกันภัย ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ในระบบใหม่หรือระบบดิจิทัล ธุรกิจประกันภัยก็ต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคให้มากที่สุด เพื่อจะนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ต่างๆ พัฒนาออกมาเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคให้มาก ดังนั้นหากเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเจ้าของข้อมูลต่างๆ ไม่ยินยอม ก็จะมีปัญหา

สำหรับผลกระทบต่อการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย แต่กฎหมายมีข้อยกเว้นเรื่องของคดี ถ้ามีคดีแล้วแชร์ข้อมูลออกไปไม่เป็นไร เป็นเรื่องของการดําเนินคดี แต่บางครั้งไม่ถึงคดีจะเป็นการป้องปรามไว้ ซึ่งธุรกิจประกันภัยต้อง การจะได้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจะป้องปรามก่อน ไม่อย่างนั้นเมื่อไปรับทํา ประกันภัย จะมีปัญหา เช่นถ้าไม่รู้ข้อมูลแล้วคนกลางประกันภัยที่ไม่ดีเข้า แล้วไปสร้างความเสียหายให้กับประชาชน ซึ่งทุกครั้งพฤติกรรมของเขาเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เป็นอีกเรื่องที่ต้องระมัดระวังเช่นกัน ต้องไปดู ตรงไหนทําได้ ไม่ได้

อย่างไรก็ดี เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลใช้บังคับใน 1 ปี ซึ่งต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการออกกฎหมายลูกเพื่อกําหนดระเบียบวิธีการต่างๆ ทําให้ ธุรกิจประกันภัย ยังมีเวลาเตรียมตัวตั้งทีมศึกษารายละเอียดต่างๆ โดยจะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ประกันภัย นอกจากนี้ กฎหมายยังเปิดช่องไว้หากธุรกิจประกันภัยต้องการให้มีข้อยกเว้น ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายมีข้อยกเว้นไว้สําหรับ เครดิต บูโร

เครดิต: สยามอินชัวร์ นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์