ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เปลี่ยนมือ ทุนใหม่สิงคโปร์ เซ้งต่อ

ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ถือหุ้นหลักถอดใจ ตัดสินใจขายหุ้นเกือบทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านฐานะการเงิน โดยในช่วงปลายปี 2560 มี CAR Ratio ลดลงเหลือ103.66% ต่ำกว่าเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. ทำให้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด และมีคำสั่งให้แก้ไข ในช่วงต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้ผู้ร่วมทุนรายใหม่ เป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง ที่ใส่เงินเข้ามาจำนวน 98.2 ล้านบาท แม้จะทำให้เงินกองทุนเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่า 140%

รวมถึงมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน และแผนการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างการเติบโต แต่ปัญหายังไม่หมด เพราะปลายปีที่ผ่านมาถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย “ซี” หลังจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนที่ชำระแล้ว กอรปกับการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะ ประกันภัยรถยนต์ ที่เป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีการตัดราคา เบี้ยประกันภัย อย่างหนัก ท่ามกลางอัตราสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กฏกติกามาตรฐานสากลใหม่ๆ ที่ภาครัฐทยอยนำออกมาบังคับใช้ เพื่อกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ทำให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักถอดใจ และตัดสินใจขายหุ้นเกือบทั้งหมด

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้ขายหุ้นในบริษัทฯ ทั้งสิ้น 259.11 ล้านหุ้น หรือ 23.95% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้แก่ บริษัท จีที ดอลลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้บริษัท จีที ดอลลาร์ฯ กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นใน บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย ภายหลังการซื้อขายหุ้น นอกจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท จีที ดอลลาร์ฯ และนายธนพล แล้ว รองลงมาคือ บริษัท สยามแร่และน้ำมัน จำกัด ถือหุ้น 2.57% ในขณะกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดิมถือหุ้นอยู่เพียง 0.31%

สำหรับนโยบายการดำเนินธุรกิจในปี 2562 คึือ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย และมีเป้าหมายสำคัญ ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัย และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่ง กรรมการที่เข้าร่วมใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายธุรกิจ ทั้งด้านการเงินการลงทุน ด้านธุรกิจท่องเที่ยว ยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านระบบการจ่ายเงินดิจิทัล (E-Payment) จากสิงคโปร์ รวมทั้งผู้ถือหุ้นเดิม จะเอื้อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป

เครดิต: สยามอินชัวร์นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์