ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ซื้อเบี้ย ประกันสุขภาพ ให้ได้เคลม

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ทำ ประกันสุขภาพ แล้ว เจ็บป่วยเคลมได้ทันที โดยไม่เข้าใจข้อยกเว้นของสัญญา ประกันสุขภาพ จนทำให้เกิดปัญหาเคลมไม่ได้

เหตุผลที่ประชาชนสนใจซื้อ ประกันสุขภาพ กันมากขึ้น เนื่องมาจากต้องการ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยประมาณ 8% รวมถึงการรับมือกับโรคร้าย ประกอบกับต้องการได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นสวัสดิการที่มีอยู่เดิม หรือสิทธิอื่นๆ อาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ก่อนทำ ประกันสุขภาพ ควรทำความเข้าใจถึงรายละเอียดหรือสาระสำคัญ เพื่อจะได้ไม่ประสบปัญหาเคลมยากหรือเคลมไม่ได้

ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเมื่อทำ ประกันสุขภาพ แล้ว หากเจ็บป่วยก็สามารถใช้สิทธิ หรือเคลมได้ทันที โดยไม่เข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง หรือ ข้อยกเว้นของสัญญา ประกันสุขภาพ ที่ทำไว้ จนทำให้เกิดปัญหาเคลมไม่ได้ ดังนั้น ก่อนทำ ประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันภัย ควรเลือกรูปแบบ ประกันสุขภาพ ให้เหมาะสมกับความต้องการ รวมถึงศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ และข้อยกเว้นของ ประกันสุขภาพ ให้เข้าใจ

หลักการในเบื้องต้นของการ ประกันสุขภาพ นั้น จะไม่คุ้มครองโรคเรื้อรังจากการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ผู้เอา ประกันภัย เป็นมาก่อนทำ ประกันภัย หรือกำลังอยู่ระหว่างการรักษา ที่สำคัญเมื่อตัดสินใจทำ ประกันสุขภาพ จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามความจริงและแถลงเรื่องสุขภาพ โดยไม่ปิดบังหรือให้ข้อมูลเท็จ เพราะถ้าผู้เอา ประกันภัย ไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะถือว่าสัญญาเป็นโมฆียะ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน รวมถึงบอกล้างสัญญาได้

นอกจากนี้ การทำ ประกันสุขภาพ ยังมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) โดยบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา ประกันสุขภาพ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา

หรือหากเจ็บป่วยด้วยโรคเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อต้อกระจก การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่สำหรับกรณีอุบัติเหตุกรมธรรม์จะคุ้มครองในทันทีที่มีผลบังคับ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะระบุไว้ในกรมธรรม์ 

ผู้เอาประกันภัย มักเข้าใจผิดว่า เมื่อทำ ประกันสุขภาพ แล้วจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งหมด แต่ในความจริงแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาลจะจ่ายตามรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือบางกรมธรรม์อาจจะเป็นการเหมาจ่าย โดยมีวงเงินตามมูลค่าความคุ้มครอง ที่ผู้เอา ประกันภัย ได้เลือกไว้ตามทุน ประกันภัย ดังที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งค่าเบี้ย ประกันสุขภาพ ก็จะมีความแตกต่างกัน

ทั้งนี้ กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษา หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่คอลเซ็นเตอร์ หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ ถึงรายละเอียดความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาล

สำหรับผู้ที่ได้ตัดสินใจทำ ประกันสุขภาพ ไปแล้ว อย่าลืมแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ จากเบี้ย ประกันสุขภาพ 1.5 หมื่นบาท ต่อ บริษัทประกันชีวิต ที่ได้ซื้อ ประกันสุขภาพ ไว้ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดด้วย

เครดิต: โพสต์ทูเดย์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์