ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

วางกฎเคลม เจ้าพระยาประกันภัย

ส.ประกันวินาศภัย จับมือบริษัทสมาชิก วางเกณฑ์เคลม ประกันภัยรถยนต์ สำหรับ เจ้าพระยาประกันภัย ที่ถูกสั่งปิด

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้แจ้งเรื่องไปยัง บริษัทประกันภัย ทุกแห่ง เพื่อชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ไปตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในกรณีที่ รถยนต์ ของผู้เอา ประกันภัยกับ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย เป็นฝ่ายผิด ให้ บริษัทประกันภัย ที่รับ ประกันภัยรถยนต์ ฝ่ายถูก รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ ผู้เอาประกันภัย ของบริษัทตนเอง ถือเสมือนไม่มีสัญญาสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และสามารถรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้จากผู้ชำระบัญชี หรือกองทุนประกันวินาศภัยโดยตรง โดยใช้สำเนากรมธรรม์ ประกันภัย และบันทึกยอมรับผิดชอบของผู้ขับขี่หรือ ผู้เอาประกันภัย รถยนต์ คันที่เอา ประกันภัย กับ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย และภาพถ่ายความเสียหาย เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้อง

สำหรับในกรณีที่ รถยนต์ ของ ผู้เอาประกันภัย กับ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย เป็นฝ่ายถูก ขอให้ บริษัทประกันภัย ที่รับ ประกันภัยรถยนต์ ฝ่ายผิด ดำเนินการจัดซ่อมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอา ประกันภัย ของ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ที่เป็นฝ่ายถูก เสมือนไม่มีสัญญาสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน

ทางคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ได้ประสานงาน กับกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะ ผู้ชำระบัญชี เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้เอา ประกันภัย รวมทั้งคู่กรณีของ ผู้เอาประกันภัย ที่ทำ ประกันภัย ไว้กับ เจ้าพระยาประกันภัย เพื่อให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิดความสะดวกทั้งต่อ ผู้เอาประกันภัย และคู่กรณีของ ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ ประกันภัยรถยนต์ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัย 26 แห่ง พร้อมรับโอนกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ที่ยังมีผลผูกพันของลูกค้าที่ได้ทำไว้กับ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขว่ากรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ลูกค้าขอทำ ประกันภัย สำหรับความคุ้มครองตามระยะเวลาของกรมธรรม์เดิม โดยบริษัทจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยไม่คิดค่าเบี้ยเพิ่ม หรือลูกค้าขอทำ ประกันภัย สำหรับความคุ้มครอง 1 ปี โดย บริษัทประกันภัย จะให้ส่วนลดเบี้ยไม่น้อยกว่า 25% ของเบี้ยเต็มปีของกรมธรรม์ ประกันภัย เดิม

เครดิต: โพสต์ทูเดย์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์