ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี

โรคมะเร็ง สตรี ที่พบบ่อยเป็นอันดับ 3 แต่ละปีผู้หญิงไทย ประมาณ 100,000 คน เป็น มะเร็งรังไข่ 6 คน ระยะแรกไม่มีอาการบ่งบอกแน่ชัด

สําหรับประเทศไทย มะเร็งรังไข่เป็น โรคมะเร็ง สตรีที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 รองจาก มะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก จากสถิติในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเป็น มะเร็งรังไข่ ประมาณ 2,700 คน หรือใน 100,000 คน จะมี 6 คนที่เป็นโรคนี้ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 2 (ร้อยละ 53) ในบรรดา มะเร็งนรีเวช รองจาก มะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 55)

ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย กล่าวว่า “สาเหตุที่ผู้หญิงมีอัตราการเสียชีวิตด้วย มะเร็งรังไข่ สูงเนื่องจากในระยะแรกของโรคนี้จะไม่มีอาการบ่งบอกที่แน่ชัด แต่จะมีอาการคล้ายคลึงกับอาการของโรคอื่นๆ ที่รุนแรงน้อยกว่า เช่น ปวดท้อง ท้องอืด ท้องบวม ปวดอุ้งเชิงกราน กว่าคนไข้จะได้รับการวินิจฉัยแน่ชัดว่าเป็น มะเร็งรังไข่ มะเร็ง ได้ลุกลามไปยังอวัยวะภายในอื่นๆ แล้ว จากสถิติพบว่าร้อยละ 64 ของผู้ป่วย มะเร็งรังไข่ จะตรวจพบมะเร็งในระยะลุกลามแล้ว อีกทั้ง มะเร็งรังไข่ ยังไม่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน การส่งเสริมการรับรู้ และสร้างความตระหนักถึงภัยเงียบที่ไร้สัญญาณเตือนนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญ”

ด้วยเหตุนี้ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่สืบสานการดําเนินงานตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนชาวไทย โดยมุ่งหวังให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์ชํานาญการด้านการศึกษาวิจัย และการรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทย จึงร่วมกันจัดโครงการ Whisper of Ovary “มะเร็งรังไข่ เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี” เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคม ตระหนักรู้ถึงภัยร้ายของโรค มะเร็งรังไข่ และเชิญชวนให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจภายใน และพบสูตินรีแพทย์เป็นประจําทุกปี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยภัยเงียบ

นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทาง สาขามะเร็งนรีเวช ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อธิบายเพิ่มเติม มะเร็งรังไข่ เกิดจากหลายปัจจัย อาทิ อายุ สภาพแวดล้อม ไลฟ์สไตล์ ปัจจุบันพบว่าความผิดปกติที่สืบทอดทางพันธุกรรมยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิด มะเร็งรังไข่ จากสถิติพบว่าผู้หญิงที่มีความผิดปกติหรือการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 จะมีโอกาสเสี่ยงเป็น มะเร็งรังไข่ สูงถึง 35-70% และ 10-30% ตามลําดับ ในขณะที่บุคคลทั่วไปมีความเสี่ยง เพียง 1-2%

ปัจจุบันเราสามารถตรวจหาความผิดปกติของยีนในผู้ป่วย มะเร็งรังไข่ ซึ่งผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติของยีนนี้ จะมีโอกาสที่บุคคลในครอบครัวและญาติใกล้ชิดมีความผิดปกติของยืนเช่นเดียวกัน เนื่องจากความผิดปกตินี้เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบลักษณะเด่น การค้นพบความผิดปกติของยีนตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงของการเกิดโรค มะเร็งรังไข่ ได้

เครดิต: HealthToday

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์