ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คลังสั่งปิด " เจ้าพระยาประกันภัย "

คลังเร่งเยียวยาสั่งโอน ผู้เอาประกันภัย ไป 26 บ.ประกันภัย ส่วนเจ้าหนี้รีบติดต่อด่วนใน 60 วัน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้ลงนามคำสั่งที่ 1213/2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย อำนาจตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2561 เนื่องจากพบว่ามีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีฐานะการเงินไม่มั่นคง ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งมีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประการ หากให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือ ผู้เอา ประกันภัย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ ผู้เอา ประกันภัย จะให้โอนกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ที่ยังมีผลผูกพันกับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ไปให้ บริษัทประกันภัย ที่อยู่ในความร่วมมือ 26 แห่ง ถ้าเป็นกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ผู้เอาประกันภัย สามารถขอให้บริษัทขยายระยะเวลาความคุ้มครอง ให้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่โดยไม่คิดค่าเบี้ย ประกันภัย เพิ่ม หรือขอทำ ประกันภัย ความคุ้มครอง 1 ปี โดยคิดลดเบี้ย ประกันภัย ตามระยะเวลาที่เหลือ

ส่วนกรมธรรม์ ประกันภัย มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ให้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ของ กองทุนประกันวินาศภัย ขณะที่เจ้าหนี้ตามสัญญาและเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญา ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อ กองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัย กำหนดในประกาศ พร้อมเอกสารหลักฐาน

เครดิต: โพสต์ทูเดย์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์