ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

จี้ เจ้าพระยา แก้ฐานะการเงิน

คปภ.พิจารณา บริษัทมีความคืบหน้าในการแก้ไขฐานะ มีคำสั่งให้ขยายระยะเวลา ตามที่ บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ได้มีหนังสือขอมา

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 17/2561 ลงวันที่ 23 มี.ค.2561 นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ คปภ. สั่งให้ บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 52 โดยให้แก้ไขฐานะและการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิ.ย.2561

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ได้มีหนังสือ ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะ และการดำเนินการของ บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย เพื่อขอผ่อนผันขยายระยะเวลา การแก้ไขฐานะและการดำเนินงานของบริษัท ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 17/2561 เป็นระยะเวลารวม 3 เดือน หรือภายในวันที่ 28 ก.ย.2561 ทั้งนี้ คปภ.ได้พิจารณาข้อเท็จจริง

โดยพบว่า บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย มีหลักฐานยืนยันว่า บริษัทได้นำเงินจำนวน 110 ล้านบาท เข้าบัญชีธนาคารเพื่อทำการเพิ่มทุน ส่วนเงินจำนวน 110 ล้านบาท ที่บริษัทได้นำมาเพิ่มทุนชำระแล้วนั้น จะอยู่ในการควบคุมดูแลของ คปภ. และจากการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท คปภ.พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความคืบหน้าในการแก้ไขฐานะและการดำเนินการ โดยได้เพิ่มทุนมาแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างแก้ไขฐานะด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน จึงมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะและการดำเนินการออกไป

อย่างไรก็ตาม คปภ.ให้ความคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยได้สั่งการไปยังสายตรวจสอบและสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทั่วประเทศ ตรวจสอบสาขา/สำนักงานตัวแทนของ บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขายกรมธรรม์รายใหม่ให้กับประชาชน ในช่วงที่หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และในระหว่างการขยายระยะเวลาการแก้ไขปัญหานี้ บริษัทยังคงให้บริการแก่ ผู้เอาประกันภัย ที่มีอยู่เดิมได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถขายกรมธรรม์ ประกันภัย รายใหม่ได้

เครดิต: อาร์วายทีไนน์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์