ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

‘เซอร์เวเยอร์’ ยุคใหม่รู้ ประกันภัย ทุกมิติ

ด่านหน้าในการบริการ สร้างทัศนคติที่ดีกับลูกค้า คู่กรณี รอบรู้ ประกันภัย ทั้งระบบ ถึงที่เกิดเหตุเร็ว ลดฉ้อฉลเคลม รถยนต์

ส.วินาศภัยตอกย้ำความสำคัญ “เซอร์เวเยอร์” ด่านหน้าในการบริการ-สร้างทัศนคติที่ดีกับลูกค้า คู่กรณี ต้องพัฒนาความรู้-ทักษะไม่หยุด รอบรู้ ประกันภัย ทั้งระบบ “ รถยนต์ - นอน มอเตอร์ ” ชี้ไปถึงที่เกิดเหตุเร็ว-มีไหวพริบ ลดฉ้อฉลเคลม รถยนต์ ได้

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุ รถยนต์ ดีเด่น หรือ Best Surveyor Awards เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจอุบัติเหตุ รถยนต์ ในธุรกิจประกันวินาศภัย โดย นายวาสิต ลำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ รถยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 5,000-6,000 คนทั่วประเทศ ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งในเบี้ยประกันวินาศภัยที่มีอยู่ประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาทนั้น ประมาณ 60% เป็น ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการบริการกับผู้เสียหาย ผู้เอาประกันภัย และคู่กรณี ที่มีความถี่ค่อนข้างสูง ดังนั้น พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ รถยนต์ จึงเป็นด่านหน้าในการที่จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีกับ ผู้เสียหาย คู่กรณี หรือผู้เอา ประกันภัย

พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ รถยนต์ ยังมีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการลดการฉ้อฉลด้าน ประกันภัยรถยนต์ ลงได้ เนื่องจากเป็นด่านแรกที่ออกไปให้บริการ โดยสิ่งสำคัญที่พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ รถยนต์ ต้องมี คือ ไหวพริบ มีความช่างสังเกตในเรื่องของสิ่งที่เหมาะสม ในเรื่อง อุบัติเหตุ แต่ละครั้งที่เกิดขึ้น หลายๆ เรื่อง ถ้าเป็นประเด็นที่ไม่เกิดความสอดคล้องกับที่มีการแจ้งแคลมเข้ามา และพบว่าสิ่งที่ผู้เสียหาย หรือผู้เอา ประกันภัย แจ้งมาไม่สอดคล้องกับหลักเหตุผลขอ งอุบัติเหตุ นั้นๆ ต้องมีการเจาะข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไป

ต้องพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ตลอดเวลา ซึ่งนอกเหนือจากความรู้เรื่อง ประกันภัยรถยนต์ แล้ว จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง ประกันภัย ประเภทอื่นๆ ด้วย เนื่องจากลูกค้าและ ผู้เอาประกันภัย บางครั้งจะสอบถามเรื่องอื่นๆ ด้วย ส่วนหนึ่งจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้อง ความจำเป็น เรื่องของการพิจารณาสินไหม การช่างสังเกตุ การใช้ประสบการณ์ ในการเข้าไปดูอุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมถึงเพิ่มเติมความรู้และทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมีความสำคัญมาก ทำให้การทำงานด้านสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้เสียหาย หรือผู้บริโภคเองก็คาดหวังด้วยเช่นกัน

เครดิต: สยามอินชัวร์ นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์