ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ. เผย ประกันภัย ไมโครอินชัวรันส์บูม

คุ้มครองความเสี่ยงภัยให้ผู้มีรายได้น้อย ยอดขายกว่า 4 ล้านฉบับ เบี้ย ประกันภัย สะพัดกว่า 2,000 ล้านบาท

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปี 2560 นับเป็นปีที่สำนักงาน คปภ. ครบรอบ 10 ปี ในการทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมธุรกิจ ประกันภัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ประกันภัย ให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งมีการทำงานในเชิงรุก และบูรณาการอย่างมุ่งมั่น เต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สำนักงาน คปภ. เป็นแกนหลัก ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ประกันภัย ให้สามารถเป็นที่พึ่งที่ยั่งยืน ให้แก่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง โดยหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือ ประชาชนในระดับฐานรากที่มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงระบบ ประกันภัย ในขณะเดียวกันสำนักงาน คปภ. มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มนี้ ผ่านการขับเคลื่อนองค์กรสู่ประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถใช้ระบบ ประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัย สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) อย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมธรรม์ประกันภัย 200 กรมธรรม์ประกันภัยประกันภัย 100 และกรมธรรม์ประกันภัย 222 ซึ่งจำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาล รวมถึงกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ พร้อมออกประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันให้ บริษัทประกันภัย พัฒนา และเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัย สำหรับรายย่อยขึ้นเอง เพื่อความหลากหลาย และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

“จากสถิติการรับ ประกันภัย สำหรับรายย่อยใน 3 ปีหลังสุด ตั้งแต่ปี 2557-2560 จะเห็นได้ว่าจำนวนกรมธรรม์ ประกันภัย สำหรับรายย่อย ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการจำหน่ายกรมธรรม์ ประกันภัย สำหรับรายย่อย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2.52 สำหรับในปี 2561 สำนักงาน คปภ. ยังคงมีแผนที่จะต่อยอดความสำเร็จของ กรมธรรม์ ประกันภัย สำหรับรายย่อย ผ่านทั้งการพัฒนาตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ประกันภัย สำหรับรายย่อย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ ผู้เอาประกันภัย ให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงความต้องการ ด้วยเบี้ย ประกันภัย ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย และยังคงจะมีการขับเคลื่อนองค์กรสู่ประชาชน ผ่านโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ประกันภัย รวมถึงมีการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสที่มีความเหมาะสมกับชุมชนต่างๆ ต่อไป”

เครดิต: อาร์วายทีไนน์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์