ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ควบรวม ประกันภัย อลิอันซ์ล่ม โหวตเสียงไม่ผ่าน

แผนควบรวม สะดุด ผู้ถือหุ้นโหวตเสียงไม่เพียงพอที่จะอนุมัติ ให้เข้าซื้อและรับโอนกิจการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศการกำกับตลาดทุน

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เรื่องการพิจารณาให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (บริษัทลูก) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย 67.68% ไม่เห็นด้วย 27.37% และงดออกเสียง 4.93%

อย่างไรก็ตาม แม้เสียงข้างมากเห็นด้วยแต่ยังน้อยกว่า 75% ทำให้ยังไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย ได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เนื่องจากเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือ 75%

ทั้งนี้ จะนำความคิดเห็น และข้อสังเกตต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อน และหากเห็นว่าเหมาะสม ก็จะนำไปหารือกับทางกลุ่มอลิอันซ์ต่อไป

เครดิต: สยามอินชัวร์ นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์