ตัวแทน-นายหน้า ประกันภัย ต้องถูกตรวจสอบ (ข่าวประกันภัยทั่วไป, ข่าวประกันภัยรถยนต์ โดยทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัยรถยนต์)
ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ตัวแทน-นายหน้า ประกันภัย ต้องถูกตรวจสอบ

คปภ.เพิ่มความเข้มข้น การกำกับดูแลคนกลาง ประกันภัย ปรับปรุงกติกาการขายผลิตภัณฑ์ ประกันภัย

จากาสถานการณ์ความต้องการ ประกันชีวิตและประกันภัย เพื่อความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งปีนี้คาดว่าเบี้ย ประกันภัย ทั้งระบบจะแตะ 8.83 แสนล้านบาท โดยมีตัวแทนและ นายหน้าประกันภัย ประมาณ 5.22 แสนราย ทำให้ทาง สำนักงาน คปภ.ต้องทำการสุ่มตรวจการทำงานของ ตัวแทนนายหน้า ตลอดทั้งปี เพื่อตัวแทนและนายหน้าทั้งหมดจะต้องทำงานอย่างซื่อสัตย์ และมีความโปร่งใส ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานการทำงานให้มี ตัวแทนนายหน้า มีความเป็นมืออาชีพ

ซึ่งในปีนี้มีนโยบาย ทาง คปภ.จะเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลคนกลาง ประกันภัย ซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกันภัย โดยจะมีการปรับปรุงกติกาในการขายผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ตลอดจนระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขาย และการดูแลกรณีเกิดปัญหาเรื่องประกันภัย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คปภ.มีการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดาไปแล้วทั้งสิ้น 50 ราย เนื่องจากรับชำระเบี้ย ประกันภัย จากลูกค้าแต่ไม่ส่ง บริษัทประกันภัย และเพิกถอนใบอนุญาต นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคลจำนวน 1 บริษัท

ฉะนั้น เมื่อรักที่จะอยู่ในอาชีพตัวแทน/นายหน้า ต้องเตรียมการทำงานให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับการตรวจสอบจาก คปภ.ตลอดเวลา

เครดิต: โพสต์ทูเดย์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์