ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

เปิด 10 บริษัทยักษ์ ลุย ประกันภัยรถยนต์ ปลอดแอลกอฮอล์

ประกันภัยรถยนต์ ปลอดแอลกอฮอล์ คปภ.หนุน รับส่วนลดเบี้ย ร้อยละ 10 เดือนเมาแอลกอฮอล์เกิน 50 ประกันภัย ไม่จ่าย

เผย 10 ค่าย ประกันภัย ยักษ์ กระโดดลุยตลาดทำ ประกันภัยรถยนต์ ปลอดแอลกอฮอล์ คปภ.หนุนผู้เอา ประกันภัย รับส่วนลดเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจทุกประเภท ร้อยละ 10 เดือนเมาแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกิดอุบัติเหตุ ประกันภัย ไม่จ่าย ดีเดย์ 1 มิถุนายน มีผลบังคับใช้แล้ว

ตามที่ สำนักงาน คปภ.ได้ออกมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย โดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบก ด้วยการออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 11/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ให้แก้ไขแบบข้อความกรมธรรม์ ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ ประกันภัย โดยปรับลดปริมาณ แอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งจากเดิมข้อยกเว้นตามเอกสารฯ ระบุว่า “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า (ตั้งแต่) 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” ให้ถือว่า “เมาสุรา” ซึ่งคำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญา ประกันภัย กับบริษัท ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ สำนักงาน คปภ.ได้ประสานไปยังสมาคมประกันวินาศภัยไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้รับการยืนยันว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนฯ ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดแล้ว

“ผมได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ.ประสานไปยังสมาคมประกันวินาศภัย และบริษัทประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งฯ ดังกล่าว เนื่องจากสำนักงาน คปภ.ได้มีการออกคำสั่งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยให้มีผลบังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทำให้มีระยะเวลาในการเตรียมตัว ทั้งในเรื่องของเอกสารเงื่อนไขในกรมธรรม์ เพื่อรองรับคำสั่งนี้”

เลขาธิการ คปภ.กล่าวด้วยว่า นอกจากมาตรการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ รถยนต์ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้ว สำนักงาน คปภ.ยังสนับสนุนให้ประชาชนจัดทำ ประกันภัยรถยนต์ ตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ปลอดแอลกอฮอล์ โดยผู้เอา ประกันภัย จะได้รับส่วนลดเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจทุกประเภท เป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ย ประกันภัย สุทธิ เพียงแค่ผู้เอา ประกันภัย แจ้งกับบริษัทที่รับ ประกันภัย ว่าขอเพิ่มเติม สัญญาแนบท้าย ตัวนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าผู้เอา ประกันภัย จะขับขี่ รถยนต์ โดยปลอดแอลกอฮอล์ก็จะได้รับส่วนลดทันทีร้อยละ 10 ซึ่งขณะนี้มีบริษัท ประกันภัย ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ย ประกันภัย ปลอดแอลกอฮอล์นี้แล้วทั้งสิ้น 10 บริษัท ประกอบด้วย บมจ.เทเวศประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย บมจ.ไทยศรีประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บมจ.ไทยประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย และบมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่ง การออกมาตรการดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุนมาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างวินัยการจราจรให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ดังนั้น จึงขอฝากเตือนผู้ใช้ รถยนต์ ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการดื่มสุราระหว่างขับขี่ รถยนต์ เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วตรวจพบว่า ผู้ขับขี่ รถยนต์ ที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ ประกันภัย แต่ในส่วนของผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจาก รถยนต์ คันที่เอา ประกันภัย ดังกล่าว ยังคงได้รับความคุ้มครอง โดยบริษัท ประกันภัย ของ รถยนต์ คันที่เอา ประกันภัย ฝ่ายผิด จะให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และจะไปไล่เบี้ยเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายจากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อไป ทั้งนี้ ปริมาณแอลกอฮอล์ดังกล่าว ไม่กระทบต่อความคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ที่มา : สยามธุรกิจ