ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คุมเข้มขาย ประกันภัย ผ่านแบงก์ได้ผล

หลังเพิ่มความเข้มงวดการขาย ประกันภัย ผ่านธนาคาร ทำความเข้าใจ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เรื่องร้องเรียนการบังคับขาย ประกันภัย ลดลงมากถึง 70%

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า หลังจากเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการขาย ประกันภัย ผ่านธนาคาร ทั้งจัดส่งทีมงานลงไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อสุ่มตรวจธนาคารในหลายพื้นที่ ว่าปฏิบัติตามประกาศ คปภ.ว่าด้วยการขาย ประกันภัย เพื่อทำความเข้าใจ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งได้ทำความเข้าใจกับสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันออกกฎกติกากำกับในเรื่องนี้ รวมไปถึงข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ คปภ.ตรงกันว่า เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับขาย ประกันภัย โดยพ่วงสินเชื่อต่างๆ ลดลงมากถึง 70%

“แม้ว่าเรื่องร้องเรียนจะลดลงไป แต่เราต้องการให้การร้องเรียนไม่มีเลย จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือของภาคธุรกิจ และสมาคมธนาคารไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธปท. รวมทั้งการส่งเสริมให้ความรู้ ขณะนี้ คู่มือของประชาชนติดต่อกับธนาคาร ข้อพึงปฏิบัติว่าประชาชนไปติดต่อกับธนาคาร ต้องพึงระวังอะไรบ้าง ประชาชนเถ้าถูกบังคับให้ซื้อ ประกันภัย ถ้าไม่ทำประกันไม่ให้สินเชื่อ ตรงนี้ฝ่าฝืนกฎกติกาของ คปภ. ผลจากการฝ่าฝืนกฎกติกาของ คปภ.นายทะเบียนสามารถเพิกถอนใบอนุญาตขาย ประกันภัย ได้”

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ผ่านธนาคารแล้วถูกธนาคารบังคับให้ทำบัตรเดบิตด้วยนั้น เลขาธิการ คปภ.กล่าวว่า สามารถร้องเรียนมาได้เลย ทั้งกรณีถูกบังคับ หรือกรณีที่ถูกให้จำเป็นต้องไปทำ ประกันภัย โดยไม่รู้ว่าทำ ประกันภัย ถ้ารู้ก่อนสามารถที่จะยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย ได้ โดยถ้าถูกชักจูงทางโทรศัพท์ สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้นับตั้งแต่รับกรมธรรม์ภายใน 30 วัน ถ้าหากเป็นช่องทางจำหน่ายอื่นๆ สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ถ้าเกินเวลาการยกเลิกกรมธรรม์ ก็สามารถร้องมาที่ คปภ.ทางสายด่วน 1186 ได้เช่นกัน

อนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2559 คปภ.และสมาคมธนาคารไทย ได้จัดทำข้อแนะนำ 12 ข้อในการซื้อ ประกันภัย ผ่านธนาคาร ได้แก่ 1.ผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อ ประกันชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร 2.ผู้ซื้อควรขอดูใบอนุญาตเป็นนายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัยของพนักงานธนาคาร 3.ผู้ซื้อควรเลือกแบบ ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเอง 4.ผู้ซื้อควรวางแผน และประมาณการรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้สามารถจ่ายค่าเบี้ย ประกันภัย ให้ครบตลอดสัญญา ประกันภัย 5.ผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์นั้นๆ หากไม่เข้าใจ ต้องสอบถามจากผู้ขายให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งควรเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายของธนาคารไว้ 6.ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกซื้อ ประกันภัย ด้วยความสมัครใจ และปฏิเสธได้ หากไม่เป็นไปตามความต้องการของตนเอง ทั้งนี้ ธนาคารไม่อาจใช้การทำ ประกันภัย เป็นเงื่อนไขต่อรองในการให้สินเชื่อและธุรกรรมอื่น

7.ในกรณีที่ต้องกรอกใบคำขอเอา ประกันภัย ผู้ซื้อควรกรอกด้วยตนเอง หรือหากไม่ได้กรอกด้วยตนเอง ผู้ซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ก่อนลงมือลงลายมือชื่อในใบคำขอเอา ประกันภัย 8.ผู้ซื้อควรตรวจสอบถึงสิทธิ และระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย โดยผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ ประกันชีวิต ได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับกรมธรรม์ ประกันชีวิต และได้รับเบี้ย ประกันภัย คืนหลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าตรวจสุขภาพ (หากมี) ทั้งนี้ หากผู้ซื้อยกเลิกกรมธรรม์ ประกันชีวิต หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ประกันชีวิต และได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ประกันชีวิต 9.เมื่อผู้ซื้อชำระเบี้ย ประกันภัย ให้ชำระเงินเข้าบัญชีบริษัท ประกันภัย เท่านั้น และจะต้องได้รับเอกสารการรับชำระเงินจากธนาคาร พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน 10.ผู้ซื้อควรสอบถามถึงช่องทางการติดต่อ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ประกันภัย จากผู้ขาย 11.เมื่อได้รับกรมธรรม์ ประกันภัย แล้ว ผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรม์ ประกันภัย ว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเสนอขายจากผู้ขายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่เสนอขาย สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย กรณีเกิดข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดในกรมธรรม์ ประกันภัย ให้ติดต่อผู้ขายหรือบริษัท ประกันภัย โดยเร็ว และ 12.ผู้ขายยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่อาจใช้ข้อแนะนำข้างต้น เป็นการอ้างสิทธิเหนือผู้บริโภค

พร้อมทั้งระบุว่า เรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง คปภ.ลดลงต่อเนื่อง จากทั้งหมดประมาณ 12,000 เรื่อง ลดลงเหลือแค่หลักพันเรื่อง ซึ่งจำนวนนี้ 80% เป็นเรื่องร้องเรียนของแบงก์แอสชัวรันส์

ที่มา : สยามอินชัวร์ นิวส์