ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ.ห่วงน้ำท่วมภาคใต้ ใช้ระบบ ประกันภัย เยียวยา

สั่งการใช้ระบบ ประกันภัย เยียวยาผู้ประสบภัยโดยด่วน พร้อมผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

คปภ.เป็นห่วงประชาชนพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ สั่งการใช้ระบบ ประกันภัย เยียวยาผู้ประสบภัยโดยด่วน พร้อมผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรม ประกันภัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันใน 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ รวม 96 อำเภอ 588 ตำบล 4,277 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 330,415 ครัวเรือน 958,602 คน ผู้เสียชีวิต 21 ราย สูญหาย 2 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 5 แห่ง ซึ่งได้คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา นั้น

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ และได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินจำนวนมาก ดังนั้นได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และภาค 9 (สงขลา) ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ประสบภัยใน 12 จังหวัดภาคใต้ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัท ประกันภัย เพื่อเร่งประเมินความเสียหาย ทั้งด้านการ ประกันชีวิต การประกันวินาศภัย รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ทรัพย์สิน ที่ทำ ประกันภัย ไว้ ซึ่งขณะนี้มีรายงานเบื้องต้นจากบริษัท ประกันภัย เกี่ยวกับความเสียหายของ รถยนต์ ที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ จำนวน 501 คัน ประเมินความเสียหายประมาณ 79.75 ล้านบาท ความเสียหายเกี่ยวกับ บ้านพักอาศัย 6 ราย ประเมินความเสียหาย 1 ล้านบาท ความเสียหายต่อสถานประกอบการจำนวน 3 ราย ประเมินความเสียหาย 9 ล้านบาท และพื้นที่ความเสียหายที่เป็น นาข้าว จำนวน 40,296 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย โดยตนได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เร่งรวบรวมตัวเลขความเสียหายทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมและเยียวยา ให้ความช่วยเหลือด้านค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำ ประกันภัย ที่ประสบภัยในครั้งนี้อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสบภัยที่ทำ ประกันภัย ไว้ ตรวจสอบกรมธรรม์ ประกันภัย ว่าให้ความคุ้มครองกรณี น้ำท่วม หรือไม่ และเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อแจ้งบริษัทที่รับ ประกันภัย โดยเร็ว ซึ่งกรมธรรม์ ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม ได้แก่ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และซื้อความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติม กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) หรือกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภทอื่น ที่ซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติเพิ่มเติม และกรมธรรม์ ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) รวมถึงกรมธรรม์ ประกันชีวิต

ในขณะเดียวกัน ตนมีความห่วงใยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน คปภ. ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมครั้งนี้ด้วย โดยให้รายงานความเสียหายของสำนักงาน คปภ. ตลอดจนที่พักอาศัยของพนักงานและลูกจ้าง ที่ถูกน้ำท่วม ทั้งนี้เพื่อหามาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้สำนักงาน คปภ.ยังได้ร่วมกับบริษัท ประกันภัย ชมรมประกันวินาศภัย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดในพื้นที่ประสบภัย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพ มอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้ว

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน ภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น แผ่นดินไหว ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บตก เป็นต้น สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นวงกว้าง สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้ ที่ประสบภัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้สั่งการให้ดำเนินการช่วยเหลือ และติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด และขอแนะนำให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ซื้อกรมธรรม์ ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติด้วย อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ประกันภัย ควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง และรายละเอียด ข้อยกเว้น ให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการ เพราะหากต้องประสบเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ การทำ ประกันภัย ไว้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ www.oic.ot.th

ที่มา : คปภ.