ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คาดปี 59 ประกันภัย โต2.7%-3%

ธุรกิจ ประกันภัย ไทยมีแนวโน้ม โตได้ 2.7%-3.0% สืบเนื่องมาจากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การนำระบบ ประกันภัย เข้ามาบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกร

ไทยรีฯ คาดปี 59 ธุรกิจประกันวินาศภัยโตได้ 2.7%-3% ได้รับอานิสงค์โครงการรับ ประกันภัย ข้าวนาปี

สำนักวิจัยและสถิติ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ และ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต  คาดการณ์ว่าปี 2559 ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยมีแนวโน้มว่าจะโตได้ในอัตรา 2.7% - 3.0% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่ขยายตัวได้เพียง 1.9% การขยายตัวที่ดีขึ้นในปีนี้ สืบเนื่องมาจากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การนำระบบ ประกันภัย เข้ามาบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกร ในโครงการ ประกันภัย ข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ทำให้มีเบี้ยรับ ประกันภัย เพิ่มขึ้นเกือบ 2,700 ล้านบาท รวมถึงการจัดหา ประกันภัย อุบัติเหตุให้ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 8 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ปี 2559  ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายเรื่องด้วยกัน เช่น อัตราของเบี้ย ประกันภัย ที่ลดลง สวนทางกับอัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

สาเหตุเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการ ประกันภัยรถยนต์ ที่ยอดซื้อ รถยนต์ ใหม่ในปีนี้น่าจะหดตัวลงอย่างมาก (โตโยต้ามอเตอร์ คาดการณ์ว่า ยอดซื้อ รถยนต์ ใหม่ภายในประเทศ จะหดตัวจากปีก่อนประมาณ 7.5%) จึงทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาของการ ประกันภัยรถยนต์ อย่างรุนแรง รวมถึงการเพิ่มความระมัดระวัง ในเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดในปัจจุบัน เป็นต้น

ขณะที่ สภาพเศรษฐกิจที่มีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ ได้ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ ประกันชีวิต ด้วยเช่นกัน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ธุรกิจ ประกันชีวิต เติบโตได้เพียง 6.1% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และก็เป็นที่คาดว่า ธุรกิจในปี 2559 จะมีอัตราการขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (ซึ่งก็จะเป็นปีที่สอง - ปีแรกคือปี 2558 - ที่ธุรกิจต้องเผชิญกับการเติบโตที่น้อยกว่า 10.0% ต่อปีนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา)

จากสภาพทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราผลตอบแทนของทั้งตลาดทุนและตลาดเงิน ที่ต่ำต่อเนื่องมานานหลายปีนี้เอง ทำให้ผู้ประกอบการหลายราย หันมาเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ความคุ้มครองต่างๆ มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากเบี้ย ประกันภัย รับจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่มีอัตราการเติบโตสูงมากถึง 44.2% ในช่วงระยะเวลาเพียง 2 ไตรมาส ที่ผ่านมาของปี 2559 แทนที่จะตั้งความหวังกับกรมธรรม์ที่ เน้นการออม ให้ผลตอบแทนสูง เช่น ประกันชีวิตชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium)  และ ประกันสะสมทรัพย์ (Endowment) เป็นต้น ดั่งที่เคยเป็นมาในอดีต

ที่มา : โพสต์ทูเดย์