ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ผู้นำเข้ารถอิสระ จี้รัฐหั่นภาษี รถยนต์ นำเข้า แก้ราคาแพงเว่อร์

ผนึกกำลังเจรจาภาครัฐ แก้ปัญหาภาษี รถยนต์ นำเข้าสูงเสียเปรียบการแข่งขัน ราคาขายสูงมาก เสียอากรขาเข้า 80% ประเทศเพื่อนบ้านเก็บแค่ 30%

สมาคมผู้นำเข้ารถอิสระ (เกรย์มาร์เก็ต) ผนึกกำลังเข้าเจรจาหารือภาครัฐ แก้ปัญหาภาษี รถยนต์ นำเข้าสูงถึง 328% ทำให้เสียเปรียบการแข่งขันด้านราคาขายที่สูงมาก เผยต้องเสียอากรขาเข้าถึง 80% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเก็บแค่ 30% เท่านั้น แนะรัฐปรับลดเท่าเทียมกัน พร้อมให้ผู้ประกอบการสมาชิกในกลุ่มใช้นโยบายเดียวกันคือ “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส” ยกระดับมาตรฐาน รถยนต์ นำเข้า และต้าน รถยนต์ นำเข้าผิด ก.ม. เตรียมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุกปัญหา รถยนต์ นำเข้า

นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่าย รถยนต์ ใหม่แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงทิศทางและนโยบายของสมาคมฯ หลังจากได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ คนใหม่ว่า สมาคมฯ มีนโยบายในการผนึกกำลังกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ให้มีการประสานงานและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งผู้ประกอบการ รถยนต์ นำเข้า และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ด้วยการหารือ แก้ปัญหา ให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า และจำหน่าย รถยนต์ ใหม่จากต่างประเทศ

โดยเฉพาะในเรื่องของการรณรงค์การนำเข้า รถยนต์ ที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และร่วมต่อต้านการนำเข้า รถยนต์ ผิดกฎหมาย รวมถึง รถยนต์ ที่หนีภาษี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สร้างความเสื่อมเสีย และเสียชื่อเสียงให้แก่บริษัทผู้นำเข้าและจำหน่าย รถยนต์ ใหม่เป็นอย่างมาก ทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภค และทำให้หน่วยงานราชการสูญเสียรายได้ที่พึงจะได้รับ

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการ รถยนต์ นำเข้า ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก จำนวนกว่า 100 บริษัท โดยที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ มีอยู่ประมาณ 60 บริษัทเท่านั้น สมาคมฯ จึงมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการรณรงค์ไม่ให้สมาชิกของสมาคมฯ กระทำผิดกฎหมายและร่วมกันสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า รถยนต์ ที่นำเข้าและจำหน่าย โดยผ่านบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะไม่มี รถยนต์ ที่กระทำผิดกฎหมาย หรือเอาเปรียบผู้บริโภค

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ รถยนต์ นำเข้าแข่งขันด้านราคาในตลาดได้เท่าเทียมประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีนโยบายเร่งผลักดันในเรื่องของการร่วมมือ และสร้างความเข้าใจกับภาครัฐ ต่อปัญหาของขั้นตอนการจัดเก็บอัตราภาษีใหม่ของกรมสรรพสามิต ที่คำนวณจากค่าการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ หรือค่า Co2 ที่ปัจจุบันได้รับการแก้ไขในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าในช่วงแรก แต่ที่สำคัญคือ อยากให้รัฐปรับลดภาษีอากรขาเข้า ที่ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ 80% ลดลงเหลือ 30% เท่ากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเมื่อบวกกับภาษีต่างๆ เช่น ภาษีสรรพสามิต ที่เก็บขั้นต่ำตาม CC ที่ 30, 35, 40 และ 50% ภาษีมหาดไทยอีก 10% และภาษีสรรพากรอีก 7% ทำให้ต้องเสียภาษีสูงสุดรวมแล้วสูงถึง 328% ทำให้ รถยนต์ เหล่านี้มีราคาแพงมาก ซึ่งยังไม่รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ผันผวนอีกด้วย โดยสมาคมฯ มีนโยบายจะขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายยกระดับมาตรฐานด้านบริการ โดยเฉพาะด้านบริการหลังการขายของสมาชิกให้มากขึ้น เน้นการสร้างมาตรฐาน เพิ่มคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และวางระเบียบและมาตรฐานของสมาชิกในสมาคมฯ ลดปัญหาผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยมีนโยบายจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ของผู้บริโภคที่ประสบปัญหา ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย จากบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่าย รถยนต์ จากต่างประเทศ

ที่มา : สยามธุรกิจ