ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

สธ.สั่งทุก รพ.ทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 รถพยาบาล

สธ.ได้รับความร่วมมือจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประสานงานรับ ประกันภัย รถพยาบาล ในสังกัด สธ. เพิ่มความคุ้มครองขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลภายในรถ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 และ 9 ที่สามารถรักษาวันปลอดอุบัติเหตุ รถพยาบาล ได้ครบ 153 วัน ในระยะแรก คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ส.ค.59 เนื่องจากที่ผ่านมามักพบการเกิดอุบัติเหตุของ รถพยาบาล ในสังกัด สธ.บ่อยครั้ง

ในปี 2558 มี รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุขณะนำส่งผู้ป่วย 33 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 68 คน เสียชีวิต 9 ราย ในปี 2559 ตั้งแต่ ม.ค.-31 ส.ค. เกิดอุบัติเหตุ 30 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 55 คน เสียชีวิต 2 ราย สธ.จึงได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของ รถพยาบาล โดยให้ทุกเขตสุขภาพ ประเมินสถิติจำนวนวันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุของ รถพยาบาล เพื่อกำหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยของ รถพยาบาล เช่น การติดตั้งระบบสัญญาณดาวเทียมควบคุมความเร็ว พนักงานขับรถผ่านการอบรมตามมาตรฐาน การตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด เป็นต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แบบอย่างที่ดี ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของ รถพยาบาล จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เขตสุขภาพ ที่สามารถรักษาวันปลอดอุบัติเหตุรถพยาบาล

"นอกจากนี้ สธ.ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ช่วยประสานงานบริษัท ประกันภัย ให้รับ ประกันภัย รถพยาบาล ในสังกัด สธ. เพื่อให้ความคุ้มครองและวงเงิน ประกันภัย โดยมีหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้ดำเนินการจัดหา ประกันภัย รถพยาบาล ประเภท 1 เพื่อเพิ่มความคุ้มครองขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลภายในรถ จำนวน 5 คน ได้แก่ พนักงานขับรถ ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ 2 คน กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับวงเงิน ประกันภัย คนละ 1,000,000 บาท หากเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี" รมว.สธ. กล่าว

ที่มา : อาร์วายทีไนน์