ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ. เพิ่มความคุ้มครอง ประกันอัคคีภัย รายย่อย แต่เบี้ยถูกลง

คปภ.ปรับปรุง กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย ที่อยู่อาศัยแบบประหยัด เพิ่ม 4 ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ แต่เบี้ย ประกันภัย ถูกลง

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการ ประกันภัย ทรัพย์สิน ปรับปรุง "กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)" ขึ้นใหม่ โดยเน้นการให้ความคุ้มครองจากภัยต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ให้เบี้ย ประกันภัย คงเดิมหรือลดลง

ทั้งนี้ กรมธรรม์ดังกล่าว จะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ เพิ่มเติมจากเดิมที่ความคุ้มครองความเสียหายเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่เกิดจาก 3 ภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด

ในขณะเดียวกันความคุ้มครองกรณีความเสียหายจากภัยดังกล่าว ทำให้ผู้เอา ประกันภัย ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จำเป็นต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว ก็จะได้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกินวันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน (หรือไม่เกิน 9,000 บาท) ด้วยอัตราค่าเบี้ย ประกันภัย ที่ปรับลดลงเหลือเพียง 400 บาทต่อปี (เดิมราคา 500 บาท) โดยแบ่งความคุ้มครองตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น สิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีต (บ้านตึก) จำนวนเงินเอา ประกันภัย 300,000 บาท บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวนเงินเอา ประกันภัย 150,000 บาท บ้านไม้ จำนวนเงินเอา ประกันภัย 100,000 บาท และห้องแถวไม้ จำนวนเงินเอา ประกันภัย 50,000 บาท เป็นต้น

"กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ฉบับปรับปรุงใหม่ จะคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้อย่างเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากลูกเห็บ น้ำท่วม ฯลฯ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยเงื่อนไขความคุ้มครองที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน"

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ