ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ.คลอดกรมธรรม์ ประกันภัย คุ้มครองคนพิการ

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กรมธรรม์ ประกันภัย เพื่อคนพิการขาย เฟสแรก เบี้ย 300 บาทต่อปี

ปฏิบัติครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คปภ.ผนึกกำลังภาคธุรกิจ ประกันภัย ออกกรมธรรม์ ประกันภัย เพื่อคนพิการขายแล้วเฟสแรก กรมธรรม์ ประกันภัย อุบัติเหตุคุ้มครองเพิ่มเพื่อคนพิการ เบี้ย 300 บาทต่อปี เผยบริษัท ประกันภัย 29 แห่งพาเหรดร่วมโครงการ เปิดโอกาส 1.6 ล้านชีวิต เข้าถึงระบบ ประกันภัย ได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย ออกแบบ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้พิการ ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบ ประกันภัย และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบริหารความเสี่ยงในชีวิต และครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ในการดำเนินชีวิตต่อไป

เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ประกันภัย จัดทำกรมธรรม์ ประกันภัย อุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) โดยในระยะแรกได้มีการพัฒนากรมธรรม์ ประกันภัย อุบัติเหตุเพื่อคนพิการโดยเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นรูปแบบกรมธรรม์รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ที่ให้ความคุ้มครองผู้พิการ กรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ จำนวน 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ จำนวน 50,000 บาท ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลา ประกันภัย ) จำนวน 5,000 บาท ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นคนไข้ใน ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลา ประกันภัย จำนวน 5,000 บาท และผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 บาทวัน โดยจ่ายเบี้ย ประกันภัย เพียง 300 บาทต่อปี

เลขาธิการ คปภ.กล่าวเสริมว่า กรมธรรม์ ประกันภัย อุบัติเหตุเพื่อคนพิการ ที่พัฒนาขึ้นเป็นโครงการนำร่องนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับความพิการ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1.19 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 76 จากคนพิการทั้งหมด 9 กลุ่ม โดยกลุ่มคนพิการเหล่านี้ เป็นกลุ่มที่มีกลุ่มที่สามารถพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ให้อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติ ฉะนั้นจึงควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง และได้รับการส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ โดยปราศจากอุปสรรคและการเลือกปฏิบัติ

สำหรับผู้พิการที่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ ประกันภัย อุบัติเหตุเพื่อคนพิการ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ สามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้พิการ ไปซื้อได้กับบริษัท ประกันภัย ที่เข้าร่วมโครงการ ตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย โดยขณะนี้มีบริษัท ประกันภัย ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 29 บริษัท โดยแบ่งเป็น บริษัทประกันชีวิต 5 บริษัท ได้แก่ บมจ.ไทยประกันชีวิต บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เอไอเอ และบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย 25 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.จรัญประกันภัย บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย บมจ.ซิกน่าประกันภัย บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.ทูนประกันภัย บมจ.เทเวศประกันภัย บมจ.ไทยประกันสุขภาพ บมจ.ไทยศรีประกันภัย บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.นำสินประกันภัย บมจ.ประกันคุ้มภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย และบมจ.แอกซ่าประกันภัย ซึ่งคาดว่าจะมีบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มขึ้นอีก

ที่มา : สยามธุรกิจ