ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ.เตรียมเสนอบอร์ด เคาะแก้กฎหมาย ประกันภัย

คปภ.เตรียมส่ง พ.ร.บ. ประกันภัย 2 ฉบับเข้าที่ประชุมบอร์ด คาดผ่านฉลุย ส่งคลังอนุมัติ

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ.ได้ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. ...และร่าง พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. ...เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. วันที่ 26 ส.ค.นี้ หากคณะกรรมการเห็นชอบ จะเสนอกระทรวงการคลังอนุมัติ ก่อนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มบทลงโทษเรื่อง การฉ้อฉลของบริษัท ประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ตัวแทน และนายหน้า จากเดิมหากเกิดการฉ้อฉล จะต้องไปใช้ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็ว

สำหรับกรณีที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เสนอแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ ประกันภัย ภาคบังคับนั้น คปภ.ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว 1 เรื่อง คือ เพิ่มความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. กรณีเสียชีวิตจาก 2 แสนบาท เป็น 3 แสนบาท และเพิ่มค่ารักษาเบื้องต้นกรณีเป็นฝ่ายถูกจาก 5 หมื่นบาท เป็น 8 หมื่นบาท ส่วนอีก 3 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ การรวม ประกันภัย ภาคบังคับ เข้ากับ ประกันภัย ภาคสมัครใจ ในฉบับเดียวกัน การแก้กฎหมายที่มาของคณะกรรมการบริหาร กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และแนวทางการบริหารกองทุน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ