ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

สมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เร่งยกมาตรฐานวิชาชีพ

สมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เร่งปั๊ม ‘แอ็กชัวรี่เฟลโล’ เป้าหมาย ผลักดันให้ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ แอ็กชัวรี่ เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

นายกสมาคม นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย หรือ SOAT กล่าวว่า ปี 2559 นี้ ทางสมาคมวางแผนสร้างมาตรฐานวิชาชีพ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือแอ็กชัวรี่ โดยคาดว่าจะจัดอบรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuing Professional Development) ซึ่งจะให้ความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงของไทย เช่น กฎหมายภาษี มาตรฐานทางบัญชีที่กำลังแก้ไข รวมถึงการตั้งสำรองความพอเพียงต่อหนี้สิน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็น แอ็กชัวรี่ ระดับ เฟลโล (Fellow) ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันต้องไปรับการอบรม CPD ในต่างประเทศ เพราะในประเทศไทยไม่มี ทางจะสามารถจัดการอบรมในประเทศไทยได้ ก็จะเป็นประโยชน์กับวิชาชีพนี้ ขณะที่ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกจำนวน 240 คน มีคุณวุฒิระดับเฟลโล จำนวน 75 คน เป็นคนไทยเพียง 25 คนเท่านั้น ดังนั้นทางสมาคมจึงพยายามจะเพิ่มจำนวน แอ็กชัวรี่ ระดับ เฟลโล ขึ้นมา ผ่านการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในอาชีพมากขึ้น

สำหรับเป้าหมายปีนี้ ทางสมาคมอยู่ระหว่างติดตามคำขอที่ยื่นกับสำนักราชบัณฑิตยสภา ที่เสนอไปตั้งแต่ไตรมาส 3/2558 เรื่องการเปลี่ยนชื่อ "นักคณิตศาสตร์ประกันภัย" เป็นคำว่า "แอ็กชัวรี่" เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และความเข้าใจในอาชีพที่กว้างขวางขึ้น เพราะปัจจุบันในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มีแอ็กชัวรี่กว่า 50% ทำงานในภาคการเงิน เช่น ธนาคาร โบรกเกอร์ โดยปรับใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติกับธุรกิจ และอีก 10% ทำงานในภาคธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

ทั้งนี้ในประเทศไทย แอ็กชัวรี่ส่วนใหญ่ทำงานในภาคธุรกิจประกันภัย และ 5-10% เริ่มทำงานในธุรกิจอื่น ๆ เช่น ดูแลความเสี่ยง ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

"หนึ่งในเป้าหมายของสมาคมคือ การผลักดันให้ธุรกิจต่าง ๆ ใช้แอ็กชัวรี่เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติและอื่น ๆ ส่วนเป้าหมายการพัฒนาอาชีพแอ็กชัวรี่ จะมีการเขียนจรรยาบรรณอาชีพที่ชัดเจน มีการอบรม CPD ที่จะขอความเห็นจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ด้วย ส่วนตอนนี้สมาคมมีสมาชิกอยู่ 240 คน อนาคตหวังว่าจะเพิ่มขึ้น เพราะตลาดยังมีความต้องการแอ็กชัวรี่ที่มีประสบการณ์อีกมาก" นายพิเชฐกล่าว

นอกจากนี้ในอนาคต สมาคมอาจจัดตั้งเป็นสภาวิชาชีพแอ็กชัวรี่ไทย เพราะที่ต้องมีคุณสมบัติเหมือนวิชาชีพอื่น ๆ อาทิ ต้องจบปริญญา โดยการสอบคุณวุฒิแอ็กชัวรี่สามารถจบในคณะวิชาใดก็ได้ แต่ส่วนสำคัญคือ แอ็กชัวรี่่ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือมีความรู้เฉพาะทาง ซึ่งตอนนี้ในตลาดต้องการแอ็กชัวรี่ ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี เป็นจำนวนมาก

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ