ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

กรมธรรม์ 100 บาท ประกันภัย โดนใจชาวบ้าน

กรมธรรม์รายย่อยที่ออกจำหน่ายตามเทศกาลต่างๆ โดนใจชาวบ้าน จ่ายเบี้ย ประกันภัย เพียง 100 บาทต่อปี คปภ.หนุนขาย

เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากระบบ ประกันภัย จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกันภัย สำหรับรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ ที่มีอัตราเบี้ย ประกันภัย ต่ำ เงื่อนไขไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถเข้าถึงระบบ ประกันภัย ได้อย่างทั่วถึง เช่น กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (เทศกาลปีใหม่) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (เทศกาลสงกรานต์) และกรมธรรม์ ประกันภัย รายย่อยแบบอื่นๆ ของบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ยอดกรมธรรม์ ที่มีผลบังคับถึง 30 เมษายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 398,338 กรมธรรม์ มีจำนวนเบี้ย ประกันภัย 529,562,646 บาท

ทั้งนี้ กรมธรรม์สำหรับรายย่อยที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ส่วนใหญ่จะเป็นกรมธรรม์รายย่อยที่ออกจำหน่ายตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งเห็นได้จากกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุ เทศกาลสุขใจ (เทศกาลปีใหม่) หรือ กรมธรรม์ 100 ที่เปิดจำหน่ายช่วงเวลาระยะสั้นๆ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 มีประชาชนให้ความสนใจซื้อ และกรมธรรม์มีผลบังคับ 19,745 ฉบับ จำนวนเบี้ย ประกันภัย 1,974,500 บาท และกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์สุขใจ (เทศกาลสงกรานต์) หรือกรมธรรม์ 100 จำหน่ายในช่วง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคมถึง - 30 เมษายน 2559 มีประชาชนให้ความสนใจซื้อ และกรมธรรม์มีผลบังคับ 54,349 ฉบับ จำนวนเบี้ย ประกันภัย 5,434,900 บาท ซึ่งกรมธรรม์ทั้ง 2 แบบนี้มีราคาถูก จ่ายเบี้ย ประกันภัย เพียง 100 บาทต่อปี โดยประชาชนทั่วไปมีอายุ 20-60 ปี สามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ให้ความคุ้มครอง กรณีสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 100,000 บาท ซึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญที่จะให้ระบบ ประกันภัย เข้ามารองรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว หรือคนที่อยู่ข้างหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง

ดังนั้น สำนักงาน คปภ.จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มี กรมธรรม์สำหรับรายย่อย มีการจำหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้มีหลัก ประกันภัย ที่มั่นคง และสามารถเข้าถึงระบบ ประกันภัย ได้อย่างเท่าเทียมกัน

ที่มา : สยามธุรกิจ