ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประชาสัมพันธ์-สื่อสารองค์กร

ประกันภัยรถยนต์ กฏใหม่ ตายจ่าย 1 ล้าน

คปภ. - ส.วินาศภัยฯ สรุปเพิ่มความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ทั้งสองประเภทรวมกัน กฎใหม่ตายจ่าย 1 ล้าน

จากบรรทัดฐานการตัดสินของศาล สำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางรถยนต์ 2 คดีดัง คือ การขับรถยนต์ประมาทจนชนรถตู้สาธารณะ บนทางด่วนโทลเวย์ จ่ายศพหนึ่งประมาณ 2 ล้านกว่าบาท และคดี “เสี่ยรถเบนซ์” เมา ซิ่งเมอร์เซเดสพุ่งชนรถเก๋ง จ่ายถึง 45 ล้าน

ทาง คปภ. - ส.วินาศภัยฯ จึงพยายามผลักดัน ปรับปรุง แก้ไขค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ยกมาตรฐานค่าสินไหมทดแทน กรณีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถ ให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

สำหรับข้อสรุป จะให้มีการขยายความคุ้มครอง ความเสียหายสำหรับบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ จากเดิมที่กำหนดวงเงินไว้สูงสุดแล้ว และ บริษัทประกันภัย จะพิจารณาจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง เรียกว่า “ตามฐานานุรูป” เป็น “เต็มทุนประกันภัย” ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การปรับเพิ่มความคุ้มครองดังกล่าวนี้ เฉพาะกรณีบุคคลภายนอกที่ เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุทางรถ (รวมรถจักรยานยนต์) เป็นขั้นต่ำ 1 ล้านบาทต่อราย แยกเป็นการ ประกันภัยรถยนต์ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ จากเดิม 300,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 500,000บาท

และกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ จากเดิมจ่ายไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น “จ่ายเต็ม” (ประกันภัยขายความคุ้มครองเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น) ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท โดยถ้าต้องการเรียกร้องให้มีการชดใช้มากกว่า 1 ล้านบาท ทางผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องต่อผู้ที่ทำละเมิดได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563

เครดิต: สยามอินชัวร์นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์