ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประชาสัมพันธ์-สื่อสารองค์กร

ประกันภัยรถยนต์ กับ ใบขับขี่ ! รู้เอาไว้

ขับรถประสบอุบัติเหตุ เงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ระบุว่ามีหรือเคยมี ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประกันคุ้มครอง

จะมีคำถามเกิดขึ้นเมื่อขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุ ไม่มีใบขับขี่ ไม่ได้พกใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ และรถเราก็เป็นฝ่ายผิด ประกันภัยรถยนต์ จะจ่ายค่าเสียหายหรือไม่ เพราะเป็นการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต “ผิดกฎหมาย”

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบที่ยืนยันว่าคุณเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการขับขี่ และได้รับการอนุญาตให้ขับขี่รถตามกฎหมายประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น

จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ เช่น อายุไม่ถึงกำหนดที่จะมีใบขับขี่ หรือ อาจมาจากสาเหตุอื่นๆ ไม่เคยได้รับการอนุญาต หรือผ่านการอบรมในการสอบใบขับขี่ หมายความว่า ผู้นั้นไม่มีสิทธิในการขับขี่รถบนท้องถนน ตามข้อกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติไว้

“เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยระบุเพียงว่า มีหรือเคยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เท่านั้น”

แต่การที่คุณเคยได้รับใบขับขี่มาแล้ว นั่นแสดงว่าคุณมีความรู้ ความสามารถในการขับขี่แล้ว ดังนั้น หากประสบอุบัติเหตุในขณะที่ใบขับขี่หมดอายุ หรือไม่ได้พกติดตัวมาด้วย บริษัทประกันก็ยังคงรับผิดชอบทั้งคุณ และคู่กรณีเช่นเดิม กรณีเช่นนี้ในการดำเนินการต่างๆ จะต้องมีการคัดสำเนาใบขับขี่ด้วย และสิ่งที่สำคัญ ใบขับขี่นั้นต้องตรงตามประเภทรถที่ขับขี่ด้วย

ฝ่ายถูก : ประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนค่าซ่อมรถของคุณ และบริษัทประกันภัยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด ประเด็นไม่มีใบขับขี่ ถือเป็นความผิดในเรื่องของกฎหมาย พรบ.จราจรขนส่งทางบก

ฝ่ายผิด : เมื่อขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ ถ้าหากคุณ “ไม่คยมี” ใบขับขี่ แล้วไปขับขี่ จะถือว่าเป็นการกระทำที่ ผิดกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจาก ประกันภัย ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถ

บริษัทประกันภัย จะยกเว้นความรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของรถเรา (คันที่ทำประกันภัย) เท่านั้น แต่ในส่วนความเสียหายของคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ค่ารักษาพยาบาลคู่กรณี รถยนต์คันที่ถูกชน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ จะยังคงให้ความคุ้มครองในส่วนของค่าเสียหายอยู่ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์