ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประชาสัมพันธ์-สื่อสารองค์กร

สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษาใน โรงพยาบาล ฟรี 72 ชม.

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลนอกคู่สัญญา ฟรี 72 ชม. (UCEP) สำหรับอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรีภายใน 72 ชั่วโมง เป็นสิทธิในการรักษา สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน หากเกิดขึ้นกับครอบครัว หรือคนที่รัก เราสามารถใช้สิทธินี้ในการรักษาอย่างเร่งด่วนได้

สิทธิ UCEP คืออะไร

UCEP ย่อมาจาก Universal Coverage for Emergency Patients เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ให้สิทธิผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลเอกชน นอกคู่สัญญา 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการวิกฤต ฉุกเฉิน ต้องเร่งรักษาด่วน สามารถเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชน ตามคู่สัญญาที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมง หรือพ้นภาวะวิกฤต

ใครบ้างที่ใช้สิทธินี้ได้

เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลเอกชน ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ และเป็น โรงพยาบาลเอกชน นอกคู่สัญญากับกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิ

อาการเจ็บป่วยที่เรียกว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้กำหนดเกณฑ์ การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตไว้ ได้แก่
    1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
    2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
    3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
    4. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย
    5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
    6. มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมอง ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ขั้นตอนในการใช้สิทธิ UCEP

กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ และเป็นโรงพยาบาลนอกคู่สัญญากับกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิ ให้แจ้งโรงพยาบาลให้รับทราบว่าขอใช้สิทธิ UCEP ทางโรงพยาบาลจะประเมินอาการ และคัดแยกระดับความฉุกเฉิน หากผลการประเมินพบว่าเป็น ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการตามระบบ UCEP โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมงแรก หรือพ้นภาวะวิกฤต แต่กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รีบประสานงานโรงพยาบาลตามสิทธิที่มี หากผู้ป่วยประสงค์จะรักษาต่อ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โทร. 0-2872-1669 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สายด่วน 1330

เครดิต: BKI NEWS

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์