ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประชาสัมพันธ์-สื่อสารองค์กร

การผิดเงื่อนไข ประกันภัย และ อนุญาโตตุลาการ

บริษัทประกันภัย ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ประกันภัย กรณีไม่พอใจในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้เสียหาย สามารถดำเนินการต่อเองได้

ปัญหาของ ผู้เประสบภัย (เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยด้วย) เมื่อเกิด อุบัติเหตุ ได้รับความเสียหายขึ้น และการเกิดเหตุนั้นฝ่ายคู่กรณีมีกรมธรรม์ ประกันภัย ดูแลรับผิดชอบอยู่ ซึ่งทาง บริษัทประกันภัย กับ ผู้เสียหาย จะมีต้องการตกลงค่าใช้จ่าย เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องตกลงค่าใช้จ่ายกันโดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการตรวจสอบ และสืบสวน สอบสวน ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และกำหนดให้ฝ่ายผิด ซึ่งเป็น บริษัทประกันภัย รับผิดชอบตามสัญญา ประกันภัย (ไม่ผิดเงื่อนไขในสัญญา ประกันภัย ) จนกระทั่งตกลงค่าใช้จ่ายที่ต้องชดใช้กันได้แล้ว หรือไม่พอใจในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่ง ผู้เสียหาย สามารถดำเนินการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

กรณีไม่รับเงื่อนไข ของ บริษัทประกันภัย ผู้เสียหายสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อให้ ผู้เอาประกันภัย ดำเนินการชดใช้ตามที่ตัวเองเรียกร้อง ซึ่งผู้เอาประกันภัย ควรปรึกษา บริษัทประกันภัย โดยสำเนาหมายศาลและคำฟ้องไว้ชุดหนึ่ง ส่งไห้ทาง บริษัทประกันภัย ที่รับ ประกันภัย ไว้ เพื่อทราบและมีการแต่งตั้งทนายเข้ามาในคดี ซึ่งหากศาลมีคำสั่งพิพากษาออกมาอย่างไร ผู้ที่รับผิดชอบความเสียหายจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

และในกรณีนี้ ทาง ผู้เอาประกันภัย สามารถนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ. เพื่อให้ทางสำนักงาน คปภ.ทำการเรียกให้ บริษัทประกันภัย เข้าชี้แจงถึงเหตุผล โดย คปภ.จะทำการวินิจฉัยว่าให้ บริษัทประกันภัย จะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งหากทางสำนักงาน คปภ.พิจารณาจากเรื่องร้องเรียนแล้ว กำหนดให้ บริษัทประกันภัย ต้องจ่าย ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธได้เลย

สำหรับการร้องเรียนข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยตรง ระหว่าง ผู้เอาประกันภัย กับ บริษัทประกันภัย สามารถยื่นให้ อนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะมีหน้าที่ชี้ขาดในข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ระหว่าง บริษัทประกันภัย กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสัญญาประกันภัย โดยมีการกำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย ว่า ผู้เอาประกันภัย กับ บริษัทประกันภัย ต่างให้สัญญาต่อกันว่าหากเกิดข้อพิพากเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายยินยอมให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด และต้องรับในคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ นั้น ทั้งนี้ตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ และสำนักงานอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะตั้งอยู่ในสำนักงาน คปภ. โดยจะมีการขึ้นทะเบียนรายชื่อบุคคลที่เป็นอนุญาโตตุลาการเอาไว้จำนวนหนึ่ง โดยจะเป็นอดีตผู้พิพากษาเป็นส่วนใหญ่

เครดิต: เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 360 ปักษ์หลัง / ก้าวทันประกันภัย

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์