ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประชาสัมพันธ์-สื่อสารองค์กร

ประกันภัยรถยนต์ - ค่าลากรถ บริษัทประกันภัย รับผิดชอบแค่ไหน

ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความเสียหายต่อ รถยนต์ “ค่าลากรถ” เป็นกระบวนการทำให้ รถยนต์ กลับคืนสู่สภาพเดิม

เมื่อ รถยนต์ เกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัย ต้องทำหน้าที่เข้ารับผิดชอบ ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะครอบคลุมค่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของการ ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภท

โดยภาพรวม ความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ด้วยกัน คือ ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อ รถยนต์ และหมวดความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

นั่นก็หมายความว่า ถ้ากรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทใด ที่มีหมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อ รถยนต์ “ค่าลากรถ” ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ รถยนต์ ที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม จึงถือเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบ

คู่มือตีความกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย เพราะออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ระบุไว้ในหมวดการคุ้มครองความเสียหาย รถยนต์ ในข้อ 3.ด้านดูแลขนย้าย

“เมื่อ รถยนต์ เกิดความเสียหาย ซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ บริษัทจะต้องจ่ายค่าดูแลรักษา รถยนต์ และค่าขนย้าย รถยนต์ ทั้งหมด นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าจะซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม”

ต้องขีดเส้นใต้ตัวโตๆ กันว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่ บริษัทประกันภัย สามารถรับผิดชอบได้ไม่เกิน “ร้อยละยี่สิบ” ของค่าซ่อมแซม

และที่สำคัญต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการขนย้าย รถยนต์ ที่ประสบอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้คู่มือตีความฯ ให้หมายรวมไปถึงกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งให้ลาก รถยนต์ ไปที่สถานีตำรวจ เพื่อดำเนินการพิสูจน์หลักฐาน

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย รถยนต์ นั้นอาจจะเกินกว่าร้อยละยี่สิบของค่าซ่อม อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการของ บริษัทประกันภัย เอง เช่น อู่ซ่อมรถไม่สามารถดำเนินการซ่อม ให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ ต้องลากไปซ่อมที่อู่อื่นต่อ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทต้องรับผิดชอบ

แต่ถ้าเป็น ความประสงค์ของ ผู้เอาประกันภัย เอง เช่น อู่แรก ที่ทำการซ่อม เป็นอู่ที่ผู้เอา ประกันภัย เลือกเอง แต่ผู้เอา ประกันภัย ไม่พอใจการซ่อมจึงขอย้ายอู่ และมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ

ที่มา : สยามอินชัวร์ นิวส์