ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประชาสัมพันธ์-สื่อสารองค์กร

ประกันภัยรถยนต์ - ระบุชื่อ คนอื่นขับ คุ้มครองหรือไม่

เงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามความคุ้มครอง กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 โดยทั่วไป แม้ว่าความผิดจะเกิดจากบุคคลที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นประเภทกรมธรรม์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเลือกซื้อเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ได้ในราคาที่เป็นธรรม สอดรับกับพฤติกรรมความเสี่ยงในการใช้รถของแต่ละคน

ในการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น ผู้เอา ประกันภัย สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ ที่ได้รับความคุ้มครองได้ถึง 2 คน แต่สามารถที่จะระบุคนเดียวก็ได้

ในกรณีระบุผู้ขับขี่ 2 คนนั้น ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงสำหรับการ ประกันภัย ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ เพิ่มเติมจากการ ประกันภัย ประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ก็คือ “อายุของผู้ขับขี่” โดยการคิดคำนวณเบี้ย ประกันภัย จะใช้ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูง (อายุน้อยกว่า) เป็นฐานในการคำนวณเบี้ย ประกันภัย

กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับการลดเบี้ย 15%
กลุ่มอายุ 36-50 ปี จะได้รับการลดเบี้ย 20%
กลุ่มอายุ 25-35 ปี จะได้รับการลดเบี้ย 10%
กลุ่มอายุ 18-24 ปี จะได้รับการลดเบี้ย 5%

อย่างไรก็ตามในการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ สามารถทำ ประกันภัย ได้เฉพาะ รถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ได้แก่ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ซึ่ง รถยนต์ที่ใช้รับจ้างสาธารณะ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ จะไม่สามารถทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ได้

สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ประเภท1 โดยทั่วไป และแม้ว่าความผิดหรือความเสียหายต่อ รถยนต์ ที่เกิดขึ้น จะเกิดจากการขับขี่ของบุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ ก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความคุ้มครองได้ ยังให้ความคุ้มครองตามปกติเหมือนกับประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่

เพียงแต่ผู้เอา ประกันภัย จะต้องจ่าย ค่าเสียหายส่วนแรก ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือจ่าย ค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท ของความเสียหายของ รถยนต์ ที่เกิดจากการชน การคว่ำ

แต่หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย เจ้าของ รถยนต์ ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนแรก เพราะบริษัทมีสิทธิไปเรียก ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก ได้

ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เจ้าของ รถยนต์ ต้องจ่าย ค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 2,000 บาท

เครดิต : สยามอินชัวรันส์ นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์