ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประชาสัมพันธ์-สื่อสารองค์กร

4 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้เมื่อทำ ประกันภัยรถยนต์

การเกิดเหตุบางกรณี ไม่ได้รับความคุ้มครอง ส่วนหนึ่งจากความไม่รู้ของผู้ทำ ประกันภัยรถยนต์ กระทำผิดตามข้อตกลง

ประกันภัยรถยนต์ ที่เราได้ทำกันนั้น คุณรู้หรือไม่ว่าในบางกรณี ที่เมื่อเราทำ ประกันภัยรถยนต์ ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเกิดเหตุกรณีที่ต้องใช้งาน ประกันภัย แต่กลับไม่ได้รับความคุ้มครอง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่รู้ของผู้ทำประกันเอง หลังจากการทำประกันไปแล้วได้มีการกระทำผิดตามข้อตกลงระหว่างบริษัทประกัน หรือทำให้ ประกันภัย ของคุณไม่คุ้มครองโดยไม่รู้ตัว เรื่องที่คุณต้องระวัง และควรรู้เมื่อทำ ประกันภัยรถยนต์

1. ไม่มีใบขับขี่เสี่ยง ประกันภัยรถยนต์ ไม่คุ้มครอง

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น และผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ ประกันภัย อาจไม่คุ้มครองคุณในบางกรณี ทำให้คุณเสียสิทธิหรือโอกาสที่จะใช้งาน ประกันภัย ที่จ่ายเบี้ยประกันมา แต่ก็เป็นเพียงบางกรณี หรือการคุ้มครองบางส่วน ซึ่งผู้ทำ ประกันภัย ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของประกันที่จะทำให้ดีเสียก่อน และควรทำใบขับขี่ หรือต่ออายุให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกปลอดภัย และไม่ผิดกฏวินัยจราจรไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลัง

2. ถ้ามีการต่อเติมโครงสร้างหรือหลังคา ต้องแจ้ง ประกันภัย

หากคุณมีการต่อเติมหรือแต่งรถ ที่เป็นโครงสร้างโครงเหล็กหรือหลังคาของรถ เพิ่มเติมหลังการทำ ประกันภัยรถยนต์ แล้วนั้น คุณต้องแจ้งกับทาง บ.ประกันภัย ด้วย มิฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้น ส่วนที่ต่อเติมเสริมมาภายหลังจะไม่ถูกคุ้มครอง อาจจะต้องเป็นภาระของเจ้าของรถเองที่ต้องจ่ายค่าซ่อมแซม ซึ่งเมื่อมีการแจ้งกับทาง ประกันภัย อาจจะมีการขอเรียกเบี้ยประกันเพิ่มเติม ตามสัดส่วนที่มีการติดตั้งเพิ่มเข้ามาในตัวรถ

3. ติดตั้งแก๊ส LPG หรือ NGV ต้องแจ้งประกัน

เมื่อมีการติดตั้งระบบแก๊ส LPG หรือ NGV เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการใช้งานของรถ ต้องแจ้งกับ บริษัทประกันภัย ให้รับทราบ มิฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นมา บริษัทประกันภัย จะไม่มีการคุ้มครอง หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบแก๊สที่ติดตั้ง ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับของเรา และสิ่งของ หรือผู้คนรอบข้าง ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งแล้วก็ควรแจ้งกับทาง บริษัทประกันภัย ให้รับทราบ เพื่อที่จะได้ให้ความคุ้มครองคุณเมื่อเกิดเหตุขึ้น

4. ประกันภัย ไม่คุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายจาก ภัยก่อการร้าย

ซึ่งจุดนี้หลายคนยังมีความเข้าใจผิดว่า เมื่อทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 แล้วจะสามารถคุ้มครองได้ทุกกรณี แต่ในความเป็นจริง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ภัยการก่อการร้าย บริษัทประกันภัย จะไม่จ่ายสินไหมทดแทน หรือคุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ รย.30 อยู่แล้ว ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ๆ เสี่ยงอันตรายจาก ภัยก่อการร้าย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น

หลายๆ เรื่องเป็นสิ่งที่เจ้าของเราทราบอยู่แล้ว แต่ในบางเรื่องมีรายละเอียดที่เป็นข้อกำหนด ซึ่งบางครั้งอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบต่อความคุ้มครองของท่านเจ้าของรถ และหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนไม่ต้องทำผิดข้อกำหนดกับบริษัทประกันภัย

เครดิต : ประชาชาติธุรกิจ

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์