ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวจากบริษัทประกันภัย

วิริยะ ประกันภัยรถยนต์ เปิดตัว Fast Track Repair

ลูกค้า ประกันภัยรถยนต์ จะได้รับการซ่อมแซม รถยนต์ เสร็จภายใน 24 ชั่งโมง สำหรับบาดแผลไม่เกิน 4 ชิ้นงาน และไม่มีรายการเปลี่ยนอะไหล่

ในวงการธุรกิจ ประกันภัยรถยนต์ การให้บริการลูกค้าในกรณี รถยนต์ เกิดอุบัติเหตุถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง เป็นความรับผิดชอบที่บริษัทรับ ประกันภัย ต้องซ่อมแซมให้ รถยนต์ ของลูกค้า กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์และรวดเร็วที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา รถยนต์ แต่ละคัน ต้องใช้เวลาดำเนินการนับตั้งแต่การสรุปความเสียหาย ไปจนถึงการซ่อมแซม ส่งผลให้ลูกค้าขาดความสะดวกในการใช้ รถยนต์ ของตัวเอง แม้เกิดความเสียหายต่อตัว รถยนต์ เพียงเล็กน้อยก็ตาม

บมจ.วิริยะประกันภัย มุ่งมั่นหาแนวทาง และวิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับการซ่อมแซม รถยนต์ ให้ได้รับความสะดวก และรวดเร็วมากที่สุด ตามเจตนารมณ์เพื่อ "บริการถึงใจสำหรับลูกค้าวิริยะประกันภัย" จนเป็นที่มาของทางเลือกใหม่ในการซ่อมแซม รถยนต์ หลังเกิดอุบัติเหตุด้วยระบบ Fast Track repair

สำหรับระบบ Fast Track repair คือ บริการซ่อม รถยนต์ แบบ one stop service ภายใต้แนวคิด "เร็ว ดี มีคุณภาพ" เสร็จทัน 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขในการเข้ารับบริการ คือ ต้องมีบาดแผลไม่เกิน 4 ชิ้นงาน และไม่มีรายการเปลี่ยนอะไหล่ ถือเป็นโครงการรูปแบบใหม่ ที่เปิดตัวครั้งแรกในไทย เพื่อรองรับการบริการลูกค้าให้สะดวก และรวดเร็วที่สุด

ทั้งนี้รองผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บมจ.วิริยะประกันภัย กล่าวว่า Fast Track repair เป็นงานที่ละเอียดอ่อน และเป็นงานใหม่สำหรับเมืองไทย แม้มีคนเคยทำมาก่อน แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และช่างฝีมือชั่วโมงนี้ก็หายาก เทคนิคในการจัดซ่อมก็ต้องไปฝึก และเครื่องมือที่พิเศษก็มีราคาสูง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎี หรือปฏิบัติ Fast Track repair ต้องอ้างอิงในเรื่องการจัดซ่อม ในเรื่องของคุณภาพ เรื่องของวัสดุอุปกรณ์

"กว่าที่บริษัทจะขับเคลื่อนระบบ Fast Track repair ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ต้องศึกษาและทดลองปฏิบัตินานถึง 2 ปี กว่าศูนย์ซ่อมที่เข้าร่วมโครงการ จะสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงการส่งช่างที่มีความรู้ความสามารถ ไปเรียนรู้เทคนิครูปแบบใหม่จากบริษัทสีแต่ละยี่ห้อ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของฝีมือช่าง และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้การซ่อมด่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด"

ขณะนี้บริษัทได้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบ Fast Track repair ให้ลูกค้าทราบและเข้ามาใช้บริการ มีการจัดอบรมในส่วนของพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ และพนักงานสรุปความเสียหาย เพื่อนำข้อมูลและกระบวนการซ่อมตามระบบ Fast Track repair ไปแนะนำลูกค้า

ปัจจุบัน บริษัทมีศูนย์ซ่อมมาตรฐานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 48 แห่ง และในอนาคตจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นจะกระจายลงต่างจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างสะดวกและทั่วถึง ตามจุดมุ่งหมายของของระบบ Fast Track repair "เร็ว..ดี..มีคุณภาพ..เสร็จเรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง".

อ้างอิง : http://www.ryt9.com/s/tpd/2237622

ที่มา : อาร์วายทีไนน์