ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวจากบริษัทประกันภัย

ประกันภัย เงินกู้ครู ทิพยฯ ไม่ได้หลอก

โครงการ ประกันภัย -กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย รับการอนุมัติจาก คปภ. คุ้มครองภาระการค้ำประกันเงินกู้ จ่ายสินไหมแล้วกว่า 3,500 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทฯ ได้เข้าไปรับทำ ประกันภัย กลุ่มครู ตามโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว โดยใช้ชื่อ "กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย" ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย ประกันภัย ผู้กู้เงินวงเงินตั้งแต่ 600,000 บาทถึง 3 ล้านบาท คิดเบี้ย ประกันภัย เท่ากันทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ที่ 620 บาท ต่อวงเงินความคุ้มครอง 100,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด 15 เปอร์เซ็นต์

สำหรับสาเหตุที่ผู้กู้เงินต้องมี ประกันภัย เพราะแต่เดิมการขอกู้เงินของธนาคารต้องมีการรวมกลุ่มย่อย เพื่อค้ำประกันซึ่งกันและกัน ซึ่งปรากฏว่า หากมีผู้กู้รายใดเสียชีวิต ผู้ค้ำประกันไม่ต้องการรับภาระหนี้สินระหว่างกันในกลุ่มย่อย จึงต้องมีระบบ ประกันภัย เข้ามารองรับ อย่างไรก็ดี การทำ ประกันภัย สินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของผู้กู้ และเป็นไปตามเงื่อนไขการกู้เงิน ซึ่งระบุไว้ในแบบคำขอกู้จากธนาคาร โดยผู้กู้สามารถเลือกที่จะทำ ประกันภัย หรือไม่ทำ ประกันภัย ก็ได้

กรณีจะยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย สามารถทำได้เช่นกัน แต่เนื่องจากกรมธรรม์เป็นการ ประกันภัย เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่ผู้เอา ประกันภัย เป็นผู้กู้เงิน โดยระบุให้ธนาคารออมสิน เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นลำดับแรก และเนื่องจากเป็น ประกันภัย กลุ่มจึงออกกรมธรรม์ 2 ฉบับ ให้ธนาคารออมสินในฐานะเจ้าหนี้เก็บไว้ 1 ฉบับ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 1 ฉบับ ในฐานะที่ดูแล ช.พ.ค. ส่วนผู้กู้จะออกเป็นใบสรุปเงื่อนไขความคุ้มครองให้ ซึ่งได้แจ้งว่า หากอยากได้กรมธรรม์ฉบับจริงให้แจ้งบริษัทฯ ได้ แต่กรณีการ ประกันภัย กลุ่ม ปกติก็จะไม่ออกกรมธรรม์จริงให้ลูกค้าอยู่แล้ว

กรณีการเก็บเบี้ยครั้งเดียวล่วงหน้า เรื่องนี้สามารถทำได้ตามจำนวนปีที่ขอสินเชื่อ ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เก็บเบี้ย ประกันภัย ได้สูงสุดครั้งเดียว 9 ปี หากชำระหนี้ครบก่อน 9 ปี สามารถขอเบี้ย ประกันภัย คืนได้ในส่วนที่ชำระไว้เกิน หรือหากชำระหนี้ยังไม่หมดภายใน 9 ปี สามารถต่ออายุได้ แต่ผู้กู้อายุต้องไม่เกิน 74 ปี ตั้งแต่บริษัทฯ ทำ ประกันภัย ดังกล่าว 5 ปี มีสมาชิก ช.พ.ค.ที่ทำ ประกันภัย เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 7,000 ราย ซึ่งถือว่าเสียชีวิตจำนวนมาก เพราะกลุ่มครูที่ทำ ประกันภัย จะอยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี บริษัทฯ จ่ายสินไหมทดแทนไปแล้วประมาณ 6,500 ล้านบาท จากเบี้ย ประกันภัย ที่รับมาประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเงินที่เหลืออีก 3,500 ล้านบาท ต้องเก็บไว้เพื่อเตรียมชำระค่าสินไหมตามกรมธรรม์ ประกันภัย ถือว่าโครงการนี้ไม่มีกำไรจากการรับ ประกันภัย แต่จะได้ในส่วนของการนำเงินก้อนนี้ไปลงทุน

ที่มา : อาร์วายทีไนน์