ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวจากบริษัทประกันภัย

สินมั่นคง ประกันภัย รื้อผู้ถือหุ้น รับแผนอนาคต

สินมั่นคง ประกันภัย ปรับโครงสร้างการถือหุ้นสมาชิกของครอบครัว เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้น ดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว

สินมั่นคงประกันภัย ปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ตระกูล "ดุษฎี สุรพจน์" ผ่านโฮลดิ้ง ลดสัดส่วนการถือหุ้นในนามส่วนตัว หวังบริหารงานระยะยาว

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวดุษฎีสุรพจน์ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการโอนหุ้นที่ถืออยู่บางส่วนให้แก่บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง และเอสเอ็มเค โฮลดิ้ง (SMK Holding Limited) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้น เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวดุษฎีสุรพจน์ รองรับการกำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว ซึ่งได้มีการโอนหุ้นไปตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดย ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง และเอสเอ็มเค โฮลดิ้ง จากการโอนหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้โฮลดิ้งทั้งสองแห่ง ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดคิดเป็น 25.02% และ 1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามลำดับ ส่งผลให้ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เพียงแต่การถือหุ้นบางส่วน เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านโฮลดิ้งทั้งสองแห่ง

"การปรับโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้ ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ และการกำหนด และดำเนินนโยบายของบริษัท โดยอำนาจในการบริหารจัดการยังคงเดิม"

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) บริษัทมีกำไรสุทธิ 715 ล้านบาท ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยทำเบี้ย ประกันภัย รับรวมได้ 6,830 ล้านบาท ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แยกเป็นเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ 6,144 ล้านบาท ลดลง 9% เบี้ย ประกันภัย เบ็ดเตล็ด 537 ล้านบาท ลดลง 10.1% เบี้ยประกันอัคคีภัย 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% และเบี้ย ประกันภัย ทางทะเลและขนส่ง 6.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7%

ที่มา : โพสต์ทูเดย์