ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวจากบริษัทประกันภัย

เมืองไทยจับมือพันธมิตรรุก ประกันภัย ลาว

ศักยภาพตลาด สปป.ลาว มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ผนวกกับโมเดลธุรกิจด้าน ประกันภัย ของ เมืองไทยประกันภัย

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนาม เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ ST Group Co.,Ltd. จัดตั้งบริษัท เอส ที-เมืองไทยประกันภัย (ST-Muang Thai Insurance Co.,Ltd.) ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะใช้ธุรกิจในเครือ ST Group ได้แก่ ธนาคาร ST Bank ธนาคารพาณิชย์อันดับต้นๆ ของ สปป.ลาว ซึ่งมีเครือข่ายสาขา และจุดบริการครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจการขาย ประกันภัย ผ่านช่องทางธนาคาร (Bancasssurance) ในลาว จากโมเดลความสำเร็จของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย ในการขาย ประกันภัย ผ่านช่องทางธนาคาร

ในด้านศักยภาพของตลาดของ สปป.ลาวแล้ว จะเห็นว่า การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ดังจะเห็นได้จากโครงการขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้า สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการค้าขายระหว่างกันของประเทศไทย และ สปป.ลาว บริษัทได้เล็งเห็นถึงกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว ทั้งในส่วนธุรกิจ และประชาชน รายย่อย จะเห็นได้จากจำนวน รถยนต์ ใหม่ๆ และตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 1-2 ปีนี้ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ทำให้ตลาดของ สปป.ลาว จะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้นการขยายธุรกิจด้านการ ประกันภัย ทั้งในด้านการ ประกันภัยรถยนต์ , การประกันภัยทรัพย์สิน, การประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ, การประกันภัยการขนส่ง รวมไปถึง การ ประกันภัย เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จึงน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ผนวกกับการนำโมเดลธุรกิจด้าน Bancassurance ที่ประสบความสำเร็จของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย เพื่อไปบุกเบิกใน สปป.ลาว น่าจะทำให้การดำเนินธุรกิจ ประกันภัย ใน สปป.ลาวเป็นไปได้ด้วยดี

ที่มา : อาร์วายทีไนน์