ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวจากบริษัทประกันภัย

ประธานกรรมการ กรุงเทพประกันภัย ชี้แจงกรณี ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับ

การเปิดเผยข้อมูล มิได้มีเจตนาที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง เห็นได้จากประกาศในคำสั่งเปรียบเทียบขั้นต่ำ

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีประกาศที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ จากการเปิดเผยข้อมูลภายใน เพื่อให้บุคคลอื่นซื้อหุ้นของ กรุงเทพประกันภัย ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อนำมาพิจารณากำหนดเป็นค่าปรับแล้ว มีมูลค่าไม่สูง และยังต่ำกว่ามูลค่าเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำ ดังนั้น คณะกรรมการเปรียบเทียบ จึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับในจำนวนขั้นต่ำเป็นเงิน 500,000 บาท นั้น

ขอชี้แจงว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้น มิได้มีเจตนาที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นใด อันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด แต่เกิดจากการปรึกษาหารือ เรื่องการจัดการทรัพย์สินภายในครอบครัว ทำให้มีสมาชิกในครอบครัวบางคนสั่งซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย เพียงเล็กน้อย ดังจะเห็นได้จากประกาศในคำสั่งเปรียบเทียบปรับว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับมีมูลค่าไม่สูง และต่ำกว่ามูลค่าเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำ ซึ่งในการสั่งซื้อหุ้นดังกล่าว ก็ไม่ทราบและมิได้มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์