ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวจากบริษัทประกันภัย

ก.ล.ต.สั่งปรับผู้บริหาร กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยข้อมูล ให้บุคคลอื่นซื้อหุ้น

ก.ล.ต. มีคำสั่งเปรียบเทียบ ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหารของ กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยข้อมูลภายใน เพื่อให้บุคคลอื่นซื้อหุ้น BKI

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบ ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหารของ กรุงเทพประกันภัย กรณีเปิดเผยข้อมูลภายใน เพื่อให้บุคคลอื่นซื้อหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI) เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

โดย ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหารของ BKI เสนอให้มีการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น BKI ในอัตราส่วน5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลตามปกติของ BKI จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญและจะมีผลด้านบวกต่อราคาหุ้น BKI โดยเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลอื่นทราบ และบุคคลอื่นดังกล่าวได้ซื้อหุ้น BKI ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไป ในวันที่28 กุมภาพันธ์ 2557 จึงเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก การกระทำดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามมาตรา 241 ต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้นายชัยได้รับการลงโทษทางอาญาโดยการถูกปรับ แต่เนื่องจากมูลค่าผลประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อนำมาพิจารณากำหนดเป็นค่าปรับแล้ว มีมูลค่าไม่สูงและยังต่ำกว่ามูลค่าเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำ ดังนั้นคณะกรรมการเปรียบเทียบ จึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับในจำนวนขั้นต่ำเป็นเงิน 500,000 บาท

นอกจากนี้่ท่านยังเป็นกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับใบอนุญาตนายหน้า ค้าหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน การกระทำข้างต้นถือเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในตลาดทุน ทั้งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อื่นได้ ในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ