ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. จัดอบรม “ความรู้ด้านการประกันภัย สู่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”

หัวข้อเกี่ยวกับประกันภัยกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีประนอมข้อพิพาท

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ “ความรู้ประกันภัย สู่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล และปริมณฑล ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าอบรมจำนวน 200 นาย ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.

การอบรมความรู้ด้านการประกันภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น มีหัวข้อเกี่ยวกับประกันภัยกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีประนอมข้อพิพาท และวิธีอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการบังคับให้กฎหมายประกันภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ งานจราจร งานสอบสวน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

ที่มา : อาร์วายทีไนน์