ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

ประกันภัยไทยเบี้ย 1.7 แสนล้าน รับศึกเปิดเออีซี

สมาคมประกันวินาศภัยไทยตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับสิ้นปี 1.7 แสนล้านบาท จ้าง KPMG ศึกษาผลกระทบ AEC

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการของธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- ก.ค.) มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเบี้ยประกันภัยรวม 99,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2554 เป็นเบี้ยประกันอัคคีภัย 5,960 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 3,000 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 58,060 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยเบ็ด เตล็ด 32,520 ล้านบาท

คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ ธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 20% และมีเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวม 170,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ สมาคมได้เปลี่ยนชื่อจากสมาคมประกันวินาศภัยเป็น สมาคมประกันวินาศภัยไทย (The General Insurance Association) มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา และในเดือนพ.ย. นี้ สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ในฐานะที่ปรึกษา เริ่มกระบวนการศึกษาผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยจะนำเสนอข้อสรุปและคำเสนอแนะให้กับสมาคมฯ ในเดือน มี.ค.2556 ซึ่งจะใช้เวลาศึกษา 5 เดือน เพื่อให้บริษัทประกันภัยเห็นทิศทางของประเทศสมาชิกอาเซียน และจะได้นำมากำหนดกลยุทธ์ตั้งรับหรือรุกในตลาดการค้าเสรี

ที่มา : อาร์วายทีไนน์