ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

8 เดือนธุรกิจประกันภัยยังคึกคัก อานิสงส์มาตรการรถคันแรก

ภาพรวมธุรกิจประกันภัยในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม โต 19.48% มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 358,521 ล้านบาท

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า แม้มูลค่าการส่งออกของประเทศโดยรวมจะหดตัวลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จากผลประทบวิกฤติหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยูโรโซน ซึ่งทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปสหภาพยุโรป ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 หดตัวถึง 23.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัว จากการใช้จ่ายภายในประเทศ ทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2555 ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 358,521 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 19.48%

โดยเป็นเบี้ยประกันภัยจากธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 243,855 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.93% โดยการประกันชีวิตประเภทสามัญ มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด จำนวน 204,105 ล้านบาท ขยายตัว 16.90% รองลงมาการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม จำนวน 30,605 ล้านบาท ขยายตัว 23.00% และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 3,608 ล้านบาท ขยายตัว 8.90% และจากธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 114,666 ล้านบาท ขยายตัว 25.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการประกันภัยรถยนต์มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด จำนวน 67,003 ล้านบาท ขยายตัวถึง 21.50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรก ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง รองลงมาเป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 37,516 ล้านบาท ขยายตัว 35.17%

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดในเดือนสิงหาคม 2555 จะเห็นได้ว่า จากการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมีเบี้ยประกันภัย จำนวน 2,040 ล้านบาท ขยายตัวถึง 83.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัยมากขึ้น สอดคล้องกับตัวเลขการรับประกันภัยโดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ซึ่งขยายตัวในอัตราเร่งเช่นเดียวกัน และการประกันอัคคีภัย จำนวน 6,721 ล้านบาท ขยายตัว 22.09%

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเติบโตของธุรกิจประกันภัยไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น เป็นผลมาจากหลายปัจจัยทั้งจากฝั่งของประชาชนและผู้บริโภค ซึ่งมีความตื่นตัวต่อความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การประกันภัยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เป็นปัจจัยที่ 5 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยในปี 2555 ธุรกิจประกันชีวิตเน้นการขายผลิตภัณฑ์แบบตลอดชีพ ซึ่งมีส่วนแบ่งทางตลาดสูงสุดที่ 47.87% และธุรกิจประกันวินาศภัยเองก็มีการขยายตัวในอัตราเร่ง โดยเฉพาะกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติรวมถึงภัยพิบัติ และในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เอาประกันภัยได้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาช่องทางการขายที่มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ในวงกว้าง

ที่มา : อาร์วายทีไนน์