ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

เลขาฯ คปภ. ระบุพื้นที่ภาคใต้ยังทำประกันภัยในอัตราค่อนข้างต่ำ

การช่วยเหลืออัตราเบี้ยประกันภัยก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ผู้ประกอบการและครัวเรือน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า พื้นที่ภาคใต้ยังมีการทำประกันภัยในอัตราค่อนข้างต่ำ ทางคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. และสำนักงาน คปภ.ภาค 12 สงขลา จึงได้เดินทางไปยังจังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมปีที่แล้ว รวมถึงการประกันภัยพิบัติของภาคอุตสาหกรรม หรือการรับประกันภัยข้าว โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางภาคใต้มากที่สุด คือการช่วยเหลืออัตราเบี้ยประกันภัยก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ผู้ประกอบการและครัวเรือนต่างๆ

"ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ ว่าหากเกิดน้ำท่วมในภายหน้า จะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ในอัตราเดียวกับความสูงของน้ำที่ท่วมขัง อาทิ หากน้ำท่วมสูงร้อยละ 30 ของที่อยู่อาศัย ก็จะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ร้อยละ 30 ของทุนประกันภัยที่ซื้อไว้ เช่นเดียวกับในต่างประเทศ "

เลขาธิการคปภ. กล่าวว่า สำหรับจังหวัดที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ