ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

โตเกียวมารีนประกันภัย ประกาศก้าวสู่ความเป็นสากล

โตเกียวมารีนประกันภัย ก้าวสู่ความเป็นสากล พร้อมโชว์ศักยภาพความมั่นคงของเครือข่ายระดับโลก

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมก้าวไปสู่ความเป็นสากล และความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนชื่อใหม่ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับเครือข่ายทั่วโลก ในนามกลุ่มโตเกียวมารีน โดยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเครือ โตเกียวมารีน ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจประกันภัยในปีนี้ คาดว่าน่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 25% โดยเป็นผลจากความต้องการประกันภัยที่สูงขึ้น ตามยอดขายรถยนต์ที่เติบโตเป็นประวัติการณ์ รวมถึงเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปีก่อน ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัว และเข้าใจการทำประกันภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ ธุรกิจประกันภัยได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จากการที่ผู้คนให้ความสำคัญของการมีประกันภัยคุ้มครองมากขึ้น ทำให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ และช่องทางการขายที่เข้าถึงได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีแรงผลักดันของภาครัฐ ที่ให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนทางภาษีรถคันแรก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในช่วงหลัง ที่ทำให้ธุรกิจประกันภัยขยายตัวไปสู่ภาคประชาชนได้มากขึ้น

ผลดำเนินงานของบริษัทในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 5.4 พันล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตขึ้นประมาณ 47 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 โดยเฉพาะในส่วนของประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันภัยรถยนต์ เติบโต 12% และ 34% ตามลำดับ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทประกันภัยทุกบริษัท รวมถึง บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ การระดมทุนครั้งใหม่ เพื่อดำเนินกิจการ และดำรงสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยความแข็งแกร่งและมั่นคงต่อไปในอนาคต ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ กลุ่มโตเกียวมารีน ประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุน สามารถถือครองหุ้นในสัดส่วนมากกว่า 99 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจในชื่อใหม่ภายใต้ กลุ่มโตเกียวมารีน คือ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยการแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

แต่ความเสียหายที่ผ่านมานั้น ได้สร้างโอกาสในการต่อยอดในการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย เนื่องจากทำให้ภาคธุรกิจและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวในการทำประกันภัยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทประกันภัย ก็สามารถนำบทเรียนจากความเสียหายในปีที่ผ่านมา ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตามกำลังซื้อ และความต้องการความคุ้มครองภัยของลูกค้า ควบคู่ไปกับการควบคุมความเสี่ยง

โดยล่าสุด บริษัทฯ เตรียมเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า และมอบผลประโยชน์อย่างสูงสุด คือ Smile 3 Plus Extra ในการให้ความคุ้มครองเทียบเท่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1 มาเป็นกรมธรรม์รูปแบบใหม่ ที่เพิ่มความคุ้มครองของประกันภัยต่อตัวรถยนต์ อาทิ Smile Plus Flood 2+, 3+ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองรถยนต์อย่างคุ้มค่า โดยขยายความคุ้มครองน้ำท่วม รวมทั้งคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ค่ารักษาพยาบาล การโจรกรรม และไฟไหม้ โดยสามารถเลือกความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 500,000 บาท

บริษัทยังคงเน้นให้ความสำคัญของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักปรัชญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง สร้างฝายทดแทน การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเมาไม่ขับ และร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส และกิจกรรมพลิกฟื้นผืนป่าใน “โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ต้านภัยพิบัติ เฉลิมพระเกียรติฯ” ภายใต้มูลนิธิ ดินดี น้ำใส แห่งประเทศไทย โดยจัดแคมเปญ “1 กรมธรรม์ = 1 ต้นกล้า” ซึ่งเท่ากับเป็นการร่วมบริจาค 1 ต้นกล้า เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

ที่มา : อารร์วายทีไนน์