ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. เผย 7 เดือนปีนี้ ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์เพิ่มจากปีก่อน 50.94%

ธุรกิจประกันภัยได้นำสินทรัพย์ไปลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 1.72 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.22%

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 31 ก.ค. 2555 ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.31 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 50.94% เป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 1.62 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.10% และเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 6.96 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 253.45%

ธุรกิจประกันภัยได้นำสินทรัพย์ไปลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 1.72 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.22% คิดเป็นสัดส่วน 74.56% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

1. สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 1.54 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.97% คิดเป็นสัดส่วน 95.30% ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันชีวิต

2. สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 1.83 แสนล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14.20% คิดเป็นสัดส่วน 26.34% ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันวินาศภัย (เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยมีการบันทึกรายการ สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย จึงทำให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ)

ทั้งนี้ สินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ คือ พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง เงินฝากธนาคาร หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และสลากออมทรัพย์ จำนวน 1.44 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 83. 36% ของสินทรัพย์ลงทุน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.09% โดยลงทุนในพันธบัตร (รวมตั๋วเงินคลัง) สูงสุด จำนวน 9.96 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 57.65% ของสินทรัพย์ลงทุน ในขณะที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2.87 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 16.64% ของสินทรัพย์ลงทุน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.97% โดยลงทุนในหุ้นทุนสูงสุดจำนวน 1.69 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.83%ของสินทรัพย์ลงทุน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.24%

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนของธุรกิจประกันภัยในตลาดตราสารหนี้ และตราสารทุน มีส่วนสำคัญในการผลักดันพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 1.31 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 85.17% ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.45% โดยเป็นการลงทุนในพันธบัตร (รวมตั๋วเงินคลัง) สูงสุดจำนวน 9.45 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 61.23% ในขณะที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2.29 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียง 14.83% และเป็นการลงทุนในหุ้นทุนสูงสุด จำนวน 1.23 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.00%

สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 1.25 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 68.12% ของสินทรัพย์ลงทุน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.44% เป็นการลงทุนในเงินฝากธนาคารฯ สูงสุดคิดเป็นสัดส่วน 28.25% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 99.23% และลงทุนในพันธบัตร (รวมตั๋วเงินคลัง) คิดเป็นสัดส่วน 27.47%

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ